Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Bồi thường thiệt hại trong khi sử dụng mốc giới ngăn cách các bất động sản gây thiệt hại?

  • 20/11/2018
  • Phùng Gái
  • Câu hỏi tư vấn: Tận dụng bức tường nhà của tôi mới xây dài hơn 10m và cao gần 10m. Bà Dì ruột của tôi che mái làm nhà bếp, nhà kho sát bên cạnh nhà tôi. Hậu quả là: Toàn bộ bức tường nhà đen kịt màu khói, nhất là phần tường trong khu vực nhà bếp.

  Cách đây trên 5 năm, cũng cái kho này hơn 10 bao muối ăn của Bà Dì để gần tường nhà tôi gây hư hỏng tường nặng: tường gạch tự tróc sơn, và rớt xuống từng mãng, gạch xây cũng mềm và bể ra. Cả bức tường dài trên 5m hư hỏng hoàn toàn. Đến năm 2014 tôi mới xây dựng nhà lại trên nền cũ này. Đến đầu năm 2015 thì công trình nhà mới hoàn thành. Vậy cho tôi hỏi, để bảo vệ tường nhà khỏi bị hư hỏng, thì tôi phải làm sao?

  Kính mong quý Luật sư giúp đỡ tư vấn, tôi xin thành thật cảm ơn!

  Trả lời: Cảm ơn sự tin tưởng của bạn dành cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi.Để giải đáp thắc mắc chúng tôi xin tư vấn như sau:

  Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về:

  Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

  “1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

  Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

  2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

  Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

  Điều 176. Mốc giới ngăn cách các bất động sản

  “1. Chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

  2. Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của các chủ thể đó.

  Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.

  3. Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.

  Trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình.

  Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ cây được chia đều, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

  Đồng thời, Điều 605 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra như sau:

  “Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác.

  Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.”

  Như vậy, trong trường hợp này để bảo vệ bức tường nhà bạn thì bạn có thể thỏa thuận với Dì của bạn để việc sử dụng bức tường chung này không ảnh hưởng, gây thiệt hại tới nhà bạn.Trong trường hợp không thỏa thuận được thì bạn có thể yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để giải quyết.

  Về khoản bồi thường khi có thiệt hại xảy ra thì hai bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường.Trường hợp không thỏa thuận được thì giải quyết theo quy định của pháp luật trên cơ sở thiệt hại thực tế xảy ra.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Bồi thường thiệt hại trong khi sử dụng mốc giới ngăn cách các bất động sản gây thiệt hại?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến - Số 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng
  CV.P Gái – Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật

    Hotline: 1900.6169