LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Bồi thường thiệt hại do nhà cửa công trình xây dựng khác gây ra thế nào?

Câu hỏi tư vấn: Chào luật sư tư vấn, tôi muốn hỏi về trường hợp Pháp luật quy định như thế nào về bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra như thế nào? pháp luật quy định và hướng dẫn ra sao mong được giải đáp. Cảm ơn luật sư.

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với trường hợp trên chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Mặc dù không trực tiếp gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe hay tính mạng cho người khác nhưng chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu hợp pháp có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại do tài sản của mình gây ra.

Điều 605 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra:

“Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác.

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.”

Đặt ra trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với nhà cửa hoặc công trình xây dựng gây ra để nâng cao trách nhiệm của chủ sở hữu, người chiếm hữu và người được giao quản lý về việc bảo quản, trông giữ nhà cửa hoặc công trình xây dựng. Pháp luật cũng loại trừ một số trường hợp là thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại hay thiệt hại xảy ra do bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quy định về bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Trân trọng

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn