Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Bồi thường thiệt hại do gây hư hỏng tài sản của công ty

  • 19/09/2018
  • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Tôi đang điều khiển xe trên đường đi công tác về đi một mình khi về thì không có nồng độ cồn, trời tối, khúc cua gấp lại gặp chướng ngại vật bất ngờ không kịp xử lý tôi đã đâm vào cột mốc bên đường và bị lật xe. Khi xảy ra tai nạn tôi đã báo về công ty và kéo xe về hãng sửa. Giờ số tiền sửa xe lên đến cả trăm triệu.công ty không mua bảo hiểm thân vỏ công ty bắt tôi bồi thường 50% tiền sửa chữa.


  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn điều khiển xe của công ty và gây tai nạn, hư hỏng tài sản. Việc công ty yêu cầu bạn bồi thường là hoàn toàn có căn cứ pháp luật. Căn cứ theo quy định tại Điều 130 Bộ luật Lao động 2012 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, cụ thể như sau:

  “1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

  2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.”

  Với trường hợp của bạn, thiệt hại của chiếc xe ước tính khoảng 100 triệu, bạn không cung cấp thông tin mình đang ở khu vực nào tuy nhiên kể cả bạn có sinh sống và làm việc tại Khu vực I thì mức thiệt hại cũng đã vượt quá 10 lần mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố. Do đó, việc bồi thường trong trường hợp này sẽ do các bên thỏa thuận.

  Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

  “1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

  3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

  Điều 585 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

  “1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

  3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

  4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

  5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.”

  Với trường hợp của bạn, công ty yêu cầu bạn bồi thường 50% giá trị thiệt hại là hoàn toàn có căn cứ, nếu mức bồi thường quá lớn, vượt quá khả năng tài chính của bạn, bạn có thể thỏa thuận thương lượng lại với phía công ty về việc giảm mức bồi thường phù hợp với tình hình của cả hai bên.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Bồi thường thiệt hại do gây hư hỏng tài sản của công ty. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn dân sự trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng

  CV: Thu Hưởng – Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn