Nguyễn Huyền

Bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức khi không phục vụ đủ thời gian cam kết

Tôi là giáo viên, được nhà trường cử đi học thạc sĩ từ tháng 7/2017, nhưng không ký bất kì cam kết nào liên quan đến giảng dạy và đào tạo. Trong thời gian học tôi vẫn hưởng 85% lương, tiền học phí toàn khoá học và tiền trợ cấp làm luận văn. Sau 1,5 năm tôi hoàn thành khoá học và quay lại trường giảng dạy tính đến nay được 10 tháng. Bây giờ tôi làm đơn xin nghỉ việc thì có phải bồi thường chi phí đào tạo không? Mức bồi thường là bao nhiêu?

 Câu hỏi: Tôi là P, hiện là giáo viên. đã và đang công tác tại một trường Công lập được 7 năm. Tôi xin phép được hỏi về việc bồi thường kinh phí đào tạo như sau:1)   Tôi được nhà trường cử đi học Thạc sĩ bắt đầu từ 7/2017 (trước và trong quá trình học tôi và nhà trường KHÔNG kí bất kì cam kết nào liên quan đến giảng dạy và đào tạo). Trong thời gian đi học tôi vẫn hưởng 85% lương,tiền học phí toàn khóa học, tiền trợ cấp làm luận văn.....2)  Theo chương trình đạo tạo Thạc sĩ, là học tập trung 2 năm ( nhưng sau 1,5 năm tôi đã hoàn thành khóa học, tức là 1/2019 đã học xong) và trở về trường cũ để giảng dạy. Tính đến nay cũng đã về công tác tại trường được 10 tháng.     Vậy xin cho hỏi: Nếu trước và trong khi đi đào tạo tôi đã không kí bất kì cam kết nào với nhà trường.... vậy nếu bây giờ tôi làm đơn xin thôi việc, thì tôi có phải đền bù kinh phí đào tạo mà nhà trường đã cấp cho tôi hay không???   Và nếu như phải đền bù lại kinh phí đào tạo cho trường, thì theo công thức: S =F*(T1-T2)/T1. Thì F mà tôi phải đền bù là những khoản nào và T1 là bao nhiêu tháng.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất về vấn đề đền bù chi phí đào tạo do không phục vụ đủ thời gian cam kết theo quy định của pháp luật:

Về vấn đề đền bù chi phí đào tạo được pháp luật Lao động quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012NĐ/CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quy định về đào tạo và đền bù chi phí đào tạo như sau:

4. Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:

c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.”

Điểm b khoản 2 Điều này quy định:

“2. Điều kiện để viên chức được cử đi đào tạo:

b) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hải quan nghề nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.”

Theo thông tin bạn cung cấp: Bạn được nhà trường cử đi học Thạc sĩ bắt đầu từ 7/2017 (trước và trong quá trình học bạn và nhà trường không kí bất kì cam kết nào liên quan đến giảng dạy và đào tạo). Từ tháng 1/2019 bạn hoàn thành khoá học và quay lại trường giảng dạy đến nay là được 10 tháng. Như vậy, khoá đào tạo của bạn kéo dài 18 tháng, nhưng bạn mới làm việc được 10 tháng từ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, do đó, bạn đã vi phạm thời gian cam kết theo định tại điểm b khoản 2 điều 36 nghị định 29/2012 ( chưa làm việc ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo)

Đồng thời  Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 15/2012/TT-BNV có quy định các trường hợp viên chức không phải đền bù chi phí đào tạo bao gồm:

a) Viên chức không hoàn thành khóa học do ốm đau phải điều trị, có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Viên chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết phải thuyên chuyển công tác được cơ quan có thẩm đồng ý;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với viên chức khi đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô, không còn vị trí việc làm hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

Vì bạn không thuộc các trường hợp không phải bồi thường chi phí đào tạo và bạn đã vi phạm thời gian cam kết quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 nghị định 29/2012 nên bạn phải bồi thường chi phí đào tạo theo điểm c khoản 4 Điều 36 nghị định 29/2012/NĐ-CP nêu trên.

Thứ hai: Chi phí và cách tính đền bù chi phí đào tạo

Chi phí và cách tính đền bù chi phí đào tạo trong trường hợp của bạn được pháp luật quy định tại Điều 17 Thông tư 15/2012/TT – BNV. Vì bạn phải bồi thường chi phí đào tạo nghề do vi phạm thời gian cam kết theo điểm c khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012- NĐ-CP, nên chi phí đền bù của bạn sẽ được tính theo công thức quy định ở khoản 2 Điều 17 TT 15/2012 như sau:

Điều 17. Chi phí và cách tính đền bù chi phí đào tạo

1. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp nếu có.

2. Cách tính chi phí đền bù:

c) Đối với các trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

S = (F / T1) x (T1 - T2)

Trong đó:

- S là chi phí đền bù;

- F là tổng chi phí của khóa học;

- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

- T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.”

Theo đó, S là tổng toàn bộ chi phí mà nhà trường bỏ ra cho khoá học của bạn theo thông tin bạn cung cấp, bao gồm tiền học phí toàn khoá học, tiền trợ cấp làm luận văn.

T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi hoàn thành khoá học, trường hợp này bạn và nhà trường không có thoả thuận về thời gian yêu cầu phục vụ, nên thời gian này sẽ được xác định là gấp 02 lần thời gian đào tạo theo điểm b khoản 2 Điều 36 nghị định 29/2012- NĐ-CP, mà thời gian đào tạo của bạn là 18 tháng nên T1 lúc này là 36 tháng.

T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo, theo thông tin bạn cung cấp sau khi học xong bạn về trường dạy được đến nay là 10 tháng nên T2 là 10 tháng.

Trân trọng.

Phòng Luật sư tư vấn dân sự - Công ty Luật Minh Gia.   

Tư vấn miễn phí