Vy Huyền

Bố mẹ mất, muốn dùng di sản của bố mẹ làm nơi thờ cúng giải quyết như thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Bố mẹ mất gia đình có 8 người con mà hiện có 6 người con muốn giao căn nhà cho một người con để quản lý căn nhà để thờ cúng nhưng còn hai người con còn lại không đồng ý giải quyết như thế nào? Giải quyết các vấn đề có liên quan.

Nội dung cần tư vấn: Luật sư cho em hỏi.  - Gia đình cha mẹ mất để lại tài sản 1 căn nhà để làm nơi thờ phụng. Mà có 8 người con mà chỉ có 1 người ở trong căn nhà đó.Căn nhà này theo ý kiến chung 6 người con đồng ý chuyển tên cho 8 anh emcòn 2 người không đồng ý và nói cứ để tên của cha mẹ cũng được.Em xin luật sư tư vấn cho em rõ . Nếu để như vậy có được không ? Nếu không được thì trình tự để giải quyết như thế nào ạ. Em xin cảm ơn !  

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Do bạn không nói rõ bố mẹ bạn có để lại di chúc là để căn nhà làm nơi thờ cúng hay không do đó sẽ chia thành hai trường hợp như sau:

Thứ nhất, nếu bố mẹ bạn để lại di chúc để lại căn nhà để làm nơi thờ cúng:

Căn cứ theo quy định tại Điều 645 về Di sản dùng vào việc thờ cúng của Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

1. Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng.

Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

Đối với với trường hợp này của bạn, nếu như bố mẹ bạn để lại di chúc thì phần di sản là căn nhà sẽ không được chia thừa kế và và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Thứ hai, nếu bố mẹ bạn không để lại di chúc:

Căn cứ theo quy định tại Điều 651 về Người thừa kế theo pháp luật của Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Căn cứ theo quy định tại Điều 623 về Thời hiệu thừa kế của Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. 

Đối với trường hợp của bạn, bố mẹ bạn mất không để lại di chúc thì di sản sẽ được chia theo pháp luật và những người được hưởng theo hàng thừa kế thứ nhất. Do bạn không nói rõ về vấn đề bố mẹ bạn ai mất trước ai mất sau và tại thời điểm bố mẹ bạn mất thì ông bà nội, ông bà ngoại còn sống hay không. Do đây là tài sản chung của vợ chồng cho nên về nguyên tắc sẽ chia đôi mỗi người một nửa. Đối với ½ di sản của bố bạn thì sẽ được chia cho những người được hưởng di sản thừa kế thứ nhất của bố bạn gồm: ông nội, bà nội, mẹ(nếu mẹ bạn mất sau bố bạn) và 8 người con. Còn ½ di sản thừa kế của mẹ bạn sẽ được chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: ông ngoại, bà ngoại, bố bạn(nếu bố bạn mất sau mẹ bạn) và 8 người con.

Do vậy, đối với di sản do bố mẹ bạn để lại cần phải có sự đồng ý của tất cả những đồng thừa kế còn lại. Nếu hai người anh chị em còn lại không đồng ý cho thì người anh chị em ở căn nhà của cha mẹ bạn thì người anh chị em còn lại không có quyền quản lý, sử đụng định đối với toàn bộ căn nhà là di sản thừa kế do bố mẹ bạn để lại. Nếu giữa các anh em đang có sự tranh chấp về di sản thừa kế về vấn đề chia di sản thừa kế do cha mẹ để lại thì người thừa kế có thể khởi kiện ra Tòa án để phân chia di sản thừa kế. Trường hợp các thừa kế đồng ý không phân chia mà vẫn để nguyên di sản đứng tên bố mẹ thì đây vẫn được coi là di sản thừa kế chưa chia. Tuy nhiên, nếu quá thời hạn 30 năm (thời hiệu chia di sản thừa kế) mà vẫn không phân chia thì người đang quản lý di sản sẽ được xác định là người được quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp; những người thừa kế còn lại sẽ không có căn cứ để yêu cầu phân chia

Trân trọng.
Phòng Luật sư tư vấn dân sự - Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay