Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Áp dụng biện pháp đảm bảo thi hành án

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Trong lĩnh vực thi hành án dân sự không ít người phải thi hành án có nghĩa vụ thi hành án thường không tự nguyện, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ. Để ngăn chặn các hành vi nêu trên, Luật Thi hành án dân sự đã quy định các biện pháp bảo đảm thi hành án để đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn công tác thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay.

  Trình tự thực hiện:

  - Người yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm có văn bản đề nghị Chấp hành viên áp dụng ngay biện pháp bảo đảm thi hành án nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án;

  - Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án; điều kiện của người phải thi hành án; đề nghị của đương sự và tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật (Phong toả tài khoản; Tạm giữ tài sản, giấy tờ; Tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản). 

  Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Cơ quan thi hành án dân sự hoặc qua hệ thống bưu chính

  Thành phần hồ sơ:

  Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm

  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  Thời hạn giải quyết: chưa quy định cụ thể (về nguyên tắc là áp dụng ngay)

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phong tỏa tài khỏan, biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ ; quyết định về việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

  Lệ phí (nếu có): Không

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

  Người yêu cầu Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình. Trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường.

  (Nguồn cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp)

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×