Hỏi đáp luật Bảo hiểm xã hội

 • Trước khi nghỉ việc bị ốm có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

  • 20/11/2019
  • Vũ Thanh Thủy
  • Luật sư - Công ty Luật Minh Gia tư vấn về hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trách nhiệm lập danh sách hưởng chế độ ốm đau, thai sản và các quy định pháp luật liên quan. Nội dung tư vấn:

  Em đi làm hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, họ yêu cầu em gửi danh sách được hưởng bảo hiểm chế độ thai sản, chế độ ốm đau. Do em có tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động có nghỉ ốm đau dài trên 14 ngày, em được hưởng chế độ ốm đau và có lấy danh sách hưởng chế độ của bhxh gửi về công ty và pho to và em gửi cho nơi làm bảo hiểm thất nghiệp nhưng họ yêu cầu đóng mộc giáp lai của công ty chứng thực, nhưng công ty lại bảo không đóng mộc công ty cho giấy tờ ở ngoài gửi vào công ty, cho em hỏi là em phải làm thế nào để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

  Căn cứ vào Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

  - Đơn đề nghị hưởng BHTN;

  - Giấy tờ chứng minh về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

  - Sổ BHXH.

  Đối chiếu với quy định trên thì hồ sơ hưởng BHTN không bao gồm danh sách được hưởng chế độ ốm đau, thai sản. Do đó, nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện ví dụ về thời gian đóng , giấy tờ cần thiết để hưởng thất nghiệp thì sẽ chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ trên nộp cho cơ quan BHXH.

  Tại khoản 1 và 2 Điều 11 Quyết định 636/QĐ-BHXH:

  “Điều 11. Trách nhiệm của người lao động

  1. Trường hợp hưởng chế độ ốm đau: Người lao động nộp hồ sơ quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều 8 cho người sử dụng lao động nơi đang đóng BHXH.

  2. Trường hợp hưởng chế độ thai sản:

  …..”

  Về vấn đề lập danh sách trên thì căn cứ theo Điều 12 Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định: “Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người lao động, người sử dụng lao động lập Danh sách theo mẫu C70a-HD quy định tại Khoản 3 Điều 8, Khoản 8 Điều 9 và Điều 10 nộp 01 bản cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đang đóng BHXH kèm theo hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản của từng người lao động cùng bản điện tử (theo định dạng của BHXH Việt Nam) Danh sách theo mẫu C70a-HD nêu trên.”

  Do vậy, trách nhiệm lập danh sách hưởng chế độ ốm đau, thai sản thuộc về người sử dụng lao động. Khi bạn mang danh sách hưởng chế độ hưởng ốm đau về công ty để xin xác nhận thì công ty từ chối với lý do là không đóng dấu giấy tờ không thuộc nội bộ công ty, trường hợp công ty từ chối là hợp lý. 

  Tuy nhiên, theo các quy định trên thì hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp không bao gồm danh sách trên hưởng chế độ ốm đau, thai sản.

  Ngoài ra, theo thông tin bạn cung cấp thì tháng liền kề trước khi chấm dứt HĐLĐ, bạn có nghỉ ốm đau dài ngày trên 14 ngày và theo quy định của luật, tháng đó công ty không phải đóng BHXH, trường hợp bạn muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì cần phải tham gia BHXH tại tháng liền kề theo quy định tại Điều 12 Nghị định 28/2015/NĐ-CP và tháng liền kề bao gồm thời gian nghỉ việc để hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên không hưởng lương tháng tại công ty .

  Như vậy, cơ quan giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho bạn yêu cầu bạn cung cấp căn cứ chứng minh tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên không hưởng lương tại đơn vị sử dụng lao động để giải quyết cho bạn là hoàn toàn có căn cứ. Trường hợp này bạn có thể liên hệ với công ty để yêu cầu công ty xác nhận về việc bạn đã được hưởng chế độ ốm đau tại tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn