Hỏi đáp luật Bảo hiểm xã hội

 • Thời gian nghỉ thai sản của giáo viên có đươc xét thi đua không?

  • 14/11/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Chào luật sư, nhờ tư vấn giúp tôi trường hợp có giáo viên nghỉ thai sản vào năm học ... Tôi có hỏi về việc nghỉ thai sản của viên chức nữ có được xét thi đua cuối năm học không? và được BCH công đoàn trả lời" số ngày nghỉ quá quy định vì bất kỳ lý do gì đều không được xét thi đua". xong tôi có tham khảo trên internet thì thấy việc nghỉ thai sản vẫn được xét thi đua cuối năm học.

  Vậy xin hỏi: về việc không xét thi đua cho viên chức nghỉ thai sản là đúng hay sai. Và nếu việc BCH công đoàn cơ sở cố ý làm trái quy định khen thưởng thì có hình thức kỹ luật nào? Mong được phản hồi sớm nhất. Xin trân trọng biết ơn!

  Trả lời tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi thông tin tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi giải quyết như sau:

  Theo Điều 10 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” như sau: 

  "1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật thi đua, khen thưởng.

  2. Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

  3. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

  4. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

  5. Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ).

  Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận.

  6. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên."

  Theo quy định trên, thời gian nghỉ thai sản vẫn được tính để bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến" và "Chiến sĩ tiên tiến", trừ trường hợp giáo viên mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. Như vậy, nếu trường hợp của bạn không thuộc Khoản 6 Điều 10 Nghị định 91/2017/NĐ-CP (cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên) mà thời gian nghỉ thai sản của bạn không được tính để bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" thì bạn có thể làm đơn khiếu nại đến nhà trường để được giải quyết. 

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến để được giải đáp.

    Hotline: 1900.6169