Hỏi đáp luật Bảo hiểm xã hội

 • Sau khi nghỉ việc mới mang thai có được hưởng chế độ thai sản không?

  • 12/11/2019
  • Nông Hồng Nhung
  • Vợ tôi làm tại ngân hàng từ 11/2017. BHXH bắt đầu đóng từ 02/2018. Đến 04/2019 nghỉ việc. Chúng tôi kết hôn tháng 05/2019. Nay vợ tôi đang có thai và đang thất nghiệp. Vậy vợ tôi có được hưởng chế độ như thế nào không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

  Nội dung tư vấn: Kính gửi luật sư, mong luật sư tư vấn giúp trường hợp của vợ tôi. Vợ tôi làm tại ngân hàng từ 11/2017. BHXH bắt đầu đóng từ 02/2018. Đến 04/2019 nghỉ việc. Chúng tôi kết hôn tháng 05/2019. Nay vợ tôi đang có thai và đang thất nghiệp. Vậy vợ tôi có được hưởng chế độ như thế nào không? Cảm ơn.

  Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Căn cứ thông tin bạn cung cấp, hiện nay vợ bạn đang mang thai và đã nghỉ việc. Do đó, để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, vợ bạn cần phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

  “Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Lao động nữ mang thai;

  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

  Như vậy, vợ bạn cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì mới được hưởng chế độ thai sản. Thời gian 12 tháng trước khi sinh được xác định theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

  “Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội; khoản 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

  1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

  a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

  Từ những quy định nêu trên, đối chiếu thông tin bạn cung cấp chưa thể hiện rõ vợ bạn sinh con vào thời điểm nào. Do đó, chưa đủ cơ sở để kết luận vợ bạn có được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật hay không.

    Hotline: 1900.6169