1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội
 • Cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội và lương hưu cho người có hoạt động trong quân đội

  • 26/11/2020
  • Phan Thu Thủy
  • Quân đội là sức mạnh của mỗi đất nước, khẳng định vị thế trên trường quốc tế cả trong chiến tranh lẫn thời bình. Với người hoạt động trong quân ngũ sau đó có thời gian tham gia quan hệ lao động thì cách tính bảo hiểm xã hội và hưởng lương hưu sẽ khác. Về vấn đề này Luật Minh Gia luôn có đội ngũ Luật sư, Chuyên viên có thể hỗ trợ bạn.

  1. Luật sư tư vấn Luật Bảo hiểm xã hội

  Do Việt Nam là đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh đau thương, nay đã được độc lập, hòa bình, những chiến sĩ quân đội quay trở lại đời sống bình thường, tham gia quan hệ lao động, sản xuất dẫn đến việc có tham gia bảo hiểm xã hội và được hưởng đầy đủ các chế độ: ốm đau, hưu trí, tử tuất,…

  Những đối tượng này, khi nghỉ hưu sẽ được cộng nối thời gian trong quân ngũ với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội với vai trò người lao động. Tuy nhiên, do đặc thù riêng nên chế độ hưu cũng sẽ tính khác so với những người lao động thông thường. Chính vì vậy, việc áp dụng căn cứ pháp luật và có một cách tính chính xác là điều mà nhiều người còn vướng mắc.

  Nếu bạn muốn tư vấn về cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội và lương hưu cho người có thời gian hoạt động trong quân đội mà còn gặp khó khăn, bạn có thể liên hệ Tổng đài Luật sư tư vấn trực tuyến của chúng tôi: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

  2. Tư vấn cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội và lương hưu cho người có hoạt động trong quân đội

  Nội dung tư vấn: Kính thưa Luật sư Minh Gia rất trân trọng được kính chào Luật sư, thưa Luật sư Minh Gia tôi xin Luật sư tư vấn giúp tôi, tôi sinh tháng 5/1960 hiện là PCTHĐND xã, tôi tham gia công tác tác và đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 8/1995 lúc đó là cán bộ giao thông thuỷ lợi xã đến năm 2000 là văn phòng UBND xã đến  tháng 4/2004 thì làm PCTUBND xã đến tháng 5/2011 làm PCTHĐND xã cho đến nay, tôi được cộng 4 năm 1 tháng trong quân đội vậy đến tháng 5 năm 2020 tôi nghỉ hưu vậy tôi được tính thời gian bảo hiểm xã hội là bao nhiêu năm và cách tính lương hưu như thế nào. Rất cảm ơn ý kiến tư vấn của Luật sư Minh Gia. 

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Thứ nhất, về cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội

  Căn cứ Khoản 2 Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định như sau:

  “2. Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội:

  a) Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31 tháng 12 năm 1960 trở về trước;

  b) Điểm a Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước;

  c) Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10 tháng 01 năm 1982;

  d) Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

  đ) Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

  e) Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;

  g) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

  Trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 15 tháng 12 năm 1993 đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 mà chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian tham gia quân đội, công an nhân dân được tính hưởng bảo hiểm xã hội.”

  Như bạn đã trình bày thì bạn được cộng thêm 4 năm 1 tháng trong quân đội thì có thể cơ quan bảo hiểm đã ghi nhận thêm thời gian hoạt động trong quân đội của bạn theo quy định nêu trên

  Theo đó thời gian đóng bảo hiểm của bạn=Thời gian đóng BHXH cơ quan, tổ chức bên ngoài quân đội + Thời gian phục vụ trong quân đội= 24 năm 9 tháng+ 4 năm 1 tháng= 28 năm 10 tháng

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về mức hưởng lương hưu hàng tháng quy định như sau:

  “2. Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.”

  Như vậy, trong trường hợp của bạn, tổng thời gian đóng lương hưu sẽ được làm tròn là 29 năm.

  Thứ hai, về cách tính lương hưu

  Căn cứ Khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội quy định như sau:

  “2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

  a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

  b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

  Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

  Như vậy, bác nghỉ hưu năm 2020 thì mức lương hưu hàng tháng của bác được tính như sau:

  - Với 18 năm đóng bảo hiểm xã hội đầu tiên, bác được hưởng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm

  - Từ năm thứ 18 đến năm 29 bác sẽ được hưởng thêm 11 năm đóng bảo hiểm xã hội, mỗi năm thêm 2%.

  Tổng lương hưu hàng tháng bạn sẽ nhận được là 45% + 11 x 2% = 67% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169