Tư vấn Luật Hình sự

Chuyên mục Tư vấn pháp luật Hình sự bao gồm các nội dung về Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tố tụng Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực hình sự, nội dung luật sư trả lời tư vấn về Hình sự, Kiến thức pháp luật hình sự.
 
Thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện

Thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện

Thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định cụ thể tại Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành

Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành

Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành được quy định cụ thể tại Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Quy định về kháng cáo vụ án hình sự theo Bộ luật TTHS 2015

Quy định về kháng cáo vụ án hình sự theo Bộ luật TTHS 2015

Kháng cáo vụ án hình sự được quy định cụ thể tại Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Hoãn phiên tòa theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Hoãn phiên tòa theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Hoãn phiên tòa được quy định cụ thể tại Điều 297 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Giao, gửi bản án theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Giao, gửi bản án theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Giao, gửi bản án được quy định cụ thể tại Điều 262 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung được quy định cụ thể tại Điều 245, điều 246 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Định giá tài sản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Định giá tài sản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Định giá tài sản được quy định cụ thể tại Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Yêu cầu giám định và thời hạn giám định theo quy định BLTTHS

Yêu cầu giám định và thời hạn giám định theo quy định BLTTHS

Yêu cầu giám định và thời hạn giám định được quy định cụ thể tại Điều 207, điều 208 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Trưng cầu giám định theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Trưng cầu giám định theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Trưng cầu giám định được quy định cụ thể tại Điều 205, điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Khám xét theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Khám xét theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Khám xét người và khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện được quy định cụ thể tại Điều 194, điều 195 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Nhận biết giọng nói theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Nhận biết giọng nói theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Nhận biết giọng nói được quy định cụ thể tại Điều 191 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Nhận dạng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Nhận dạng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Nhận dạng được quy định cụ thể tại Điều 190 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Hỏi cung bị can theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Hỏi cung bị can theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Hỏi cung bị can được quy định cụ thể tại Điều 183, điều 184 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Quy định về thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại

Quy định về thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại

Thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại được quy định cụ thể tại Điều 174 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Thời hạn tạm giam để điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Thời hạn tạm giam để điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Thời hạn tạm giam để điều tra được quy định cụ thể tại Điều 173 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Thời hạn điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Thời hạn điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Thời hạn điều tra được quy định cụ thể tại Điều 172 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Chuyển vụ án để điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Chuyển vụ án để điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Chuyển vụ án để điều tra được quy định cụ thể tại Điều 169 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại theo quy định tại Bộ luật TTHS

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại theo quy định tại Bộ luật TTHS

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại được quy định cụ thể tại Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án hình sự

Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án hình sự

Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được quy định cụ thể tại Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Chi phí tố tụng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Chi phí tố tụng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Chi phí tố tụng được quy định cụ thể tại Điều 135, điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1