Tư vấn Luật Hình sự

Chuyên mục Tư vấn pháp luật Hình sự bao gồm các nội dung về Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tố tụng Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực hình sự, nội dung luật sư trả lời tư vấn về Hình sự, Kiến thức pháp luật hình sự.
 
Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Bộ luật hình sự 2015

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Bộ luật hình sự 2015

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được quy định, hướng dẫn tại Điều 226 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Bộ luật hình sự 2015

Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Bộ luật hình sự 2015

Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được quy định, hướng dẫn tại Điều 225 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng

Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng

Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng được quy định, hướng dẫn tại Điều 223 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về cạnh tranh theo Bộ luật hình sự 2015

Tội vi phạm quy định về cạnh tranh theo Bộ luật hình sự 2015

Tội vi phạm quy định về cạnh tranh được quy định, hướng dẫn tại Điều 217 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được quy định, hướng dẫn tại Điều 216 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội gian lận bảo hiểm y tế theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội gian lận bảo hiểm y tế theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội gian lận bảo hiểm y tế được quy định, hướng dẫn tại Điều 215 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được quy định, hướng dẫn tại Điều 214 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm được quy định, hướng dẫn tại Điều 213 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội thao túng thị trường chứng khoán theo Bộ luật hình sự 2015

Tội thao túng thị trường chứng khoán theo Bộ luật hình sự 2015

Tội thao túng thị trường chứng khoán được quy định, hướng dẫn tại Điều 211 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán theo Bộ luật hình sự 2015

Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán theo Bộ luật hình sự 2015

Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán được quy định, hướng dẫn tại Điều 210 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán được quy định, hướng dẫn tại Điều 209 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định, hướng dẫn tại Điều 206 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách NN theo Luật hình sự 2015

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách NN theo Luật hình sự 2015

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được quy định, hướng dẫn tại Điều 203 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả theo Bộ luật hình sự 2015

Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả theo Bộ luật hình sự 2015

Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả được quy định, hướng dẫn tại Điều 202 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định, hướng dẫn tại Điều 201 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội trốn thuế theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội trốn thuế theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội trốn thuế được quy định, hướng dẫn tại Điều 200 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện theo quy định Luật hình sự 2015

Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện theo quy định Luật hình sự 2015

Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện được quy định, hướng dẫn tại Điều 199 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tội quảng cáo gian dối và tội lừa dối khách hàng

Quy định về tội quảng cáo gian dối và tội lừa dối khách hàng

Tội quảng cáo gian dối, tội lừa dối khách hàng được quy định, hướng dẫn tại Điều 197, điều 198 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội đầu cơ theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội đầu cơ theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội đầu cơ được quy định, hướng dẫn tại Điều 196 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh được quy định, hướng dẫn tại Điều 194 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1