Tư vấn Luật Hình sự

Chuyên mục Tư vấn pháp luật Hình sự bao gồm các nội dung về Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tố tụng Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực hình sự, nội dung luật sư trả lời tư vấn về Hình sự, Kiến thức pháp luật hình sự.
 
Đảng viên có giữ chức vụ phạm tội đánh bạc bị xử lý ra sao?

Đảng viên có giữ chức vụ phạm tội đánh bạc bị xử lý ra sao?

Xin nhờ các anh chị tư vấn về hình thức kỷ luật Viên chức và Đảng viên.

Chi tiết >>

Bị người khác xâm phạm danh sự, nhân phẩm

Bị người khác xâm phạm danh sự, nhân phẩm

Chào luật sư, em có chuyện này mong luật sư góp ý dùm cho em. Em có quen 1 người nhưng chỉ là xã giao, vì hiểu lầm mà hết lần này đến lần khác người đó nhắn tin chửi em dù em đã cố nhịn cho yên chuyện.

Chi tiết >>

Tư vấn trách nhiệm phát sinh khi gây thương tích cho người khác

Tư vấn trách nhiệm phát sinh khi gây thương tích cho người khác

anh trai em được thằng em họ mời vào ăn liên hoan nó đi làm đến tối thì anh,em nhà em họ em xích mích nhau anh trai em vào ngăn nhưng bị em anh nó đánh lại. anh trai em tức quá định về vừa ra ngoài bậc thang thì gặp chú họ nhà em

Chi tiết >>

Bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại

Bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại

Bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người tham gia tố tụng khác được quy định cụ thể tại Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục xóa án tích theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Thủ tục xóa án tích theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Thủ tục xóa án tích được quy định cụ thể tại Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện

Thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện

Thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định cụ thể tại Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành

Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành

Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành được quy định cụ thể tại Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Quy định về kháng cáo vụ án hình sự theo Bộ luật TTHS 2015

Quy định về kháng cáo vụ án hình sự theo Bộ luật TTHS 2015

Kháng cáo vụ án hình sự được quy định cụ thể tại Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Hoãn phiên tòa theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Hoãn phiên tòa theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Hoãn phiên tòa được quy định cụ thể tại Điều 297 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Giao, gửi bản án theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Giao, gửi bản án theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Giao, gửi bản án được quy định cụ thể tại Điều 262 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung được quy định cụ thể tại Điều 245, điều 246 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Định giá tài sản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Định giá tài sản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Định giá tài sản được quy định cụ thể tại Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Yêu cầu giám định và thời hạn giám định theo quy định BLTTHS

Yêu cầu giám định và thời hạn giám định theo quy định BLTTHS

Yêu cầu giám định và thời hạn giám định được quy định cụ thể tại Điều 207, điều 208 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Trưng cầu giám định theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Trưng cầu giám định theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Trưng cầu giám định được quy định cụ thể tại Điều 205, điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Khám xét theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Khám xét theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Khám xét người và khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện được quy định cụ thể tại Điều 194, điều 195 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Nhận biết giọng nói theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Nhận biết giọng nói theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Nhận biết giọng nói được quy định cụ thể tại Điều 191 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Nhận dạng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Nhận dạng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Nhận dạng được quy định cụ thể tại Điều 190 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Hỏi cung bị can theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Hỏi cung bị can theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Hỏi cung bị can được quy định cụ thể tại Điều 183, điều 184 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Quy định về thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại

Quy định về thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại

Thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại được quy định cụ thể tại Điều 174 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Thời hạn tạm giam để điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Thời hạn tạm giam để điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Thời hạn tạm giam để điều tra được quy định cụ thể tại Điều 173 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1