Tư vấn Luật Hình sự

Chuyên mục Tư vấn pháp luật Hình sự bao gồm các nội dung về Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tố tụng Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực hình sự, nội dung luật sư trả lời tư vấn về Hình sự, Kiến thức pháp luật hình sự.
 
Quy định về tội giao cấu với trẻ em - tội dâm ô với trẻ em

Quy định về tội giao cấu với trẻ em - tội dâm ô với trẻ em

Tội giao cấu với trẻ em và tội dâm ô với trẻ em được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi giao cấu với trẻ em, tội dâm ô với trẻ em, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Tội trộm cắp tài sản

Quy định về Tội trộm cắp tài sản

Tội trộm cắp tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

Quy định về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tội cướp giật tài sản

Quy định về tội cướp giật tài sản

Tội cướp giật tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi cướp giật tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tội cưỡng đoạt tài sản

Quy định về tội cưỡng đoạt tài sản

Tội cưỡng đoạt tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Hiếp dâm trẻ em và quy định về tội hiếp dâm trẻ em

Hiếp dâm trẻ em và quy định về tội hiếp dâm trẻ em

Luật sư Tư vấn thắc mắc quy định về Tội hiếp dâm trẻ em được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến tội hiếp dâm trẻ em, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Xâm phạm bí mật thư tín - điện thoại của người khác bị xử lý thế nào?

Xâm phạm bí mật thư tín - điện thoại của người khác bị xử lý thế nào?

Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật

Tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật

Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật được quy định về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các vấn đề khác liên quan đến hành vi Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, cụ thể như sau.

Chi tiết >>

Làm nhục người khác và quy định về tội làm nhục người khác

Làm nhục người khác và quy định về tội làm nhục người khác

Làm nhục người khác được quy định về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các vấn đề khác liên quan đến hành vi làm nhục người khác, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mua bán đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em phạm tội thế nào?

Mua bán đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em phạm tội thế nào?

Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em được quy định về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các vấn đề khác liên quan đến mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em, cụ thể như sau.

Chi tiết >>

Tội mua bán người và quy định về tội mua bán người

Tội mua bán người và quy định về tội mua bán người

Tội mua bán người được quy định về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các vấn đề khác liên quan đến mua bán người, cụ thể như sau.

Chi tiết >>

Quy định về Tội cưỡng dâm trẻ em

Quy định về Tội cưỡng dâm trẻ em

Tội cưỡng dâm trẻ em được quy định về hành vi vi phạm, khung hình phạt và các vấn đề khác liên quan đến cưỡng dâm trẻ em, cụ thể như sau.

Chi tiết >>

Tội cưỡng dâm và quy định về tội cưỡng dâm

Tội cưỡng dâm và quy định về tội cưỡng dâm

Tội cưỡng dâm được quy định về lỗi, hành vi vi phạm, khung hình phạt và các vấn đề khác liên quan đến cưỡng dâm, cụ thể như sau.

Chi tiết >>

Tội hiếp dâm và quy định về tội hiếp dâm

Tội hiếp dâm và quy định về tội hiếp dâm

Tội hiếp dâm được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến tội hiếp dâm như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tội vô ý gây thương tích

Quy định về tội vô ý gây thương tích

Tội vô ý gây thương tích được quy định bao gồm Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính được hướng dẫn và áp dụng cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

Quy định về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

Quy định về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình bao gồm: Tội cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ; Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng; Tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn; Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật; Tội loạn luân; Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng và Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình được quy định cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Các tội về nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ quân sự

Các tội về nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ quân sự

Các tội về nghĩa vụ quân sự bao gồm: Tối trốn tránh nghĩa vụ quân sự, Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ, Tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, Tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các tội này được quy định cụ thể về hành vi vi phạm và hình phạt áp dụng như sau:

Chi tiết >>

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự - Các tình tiết tăng nặng được quy định, hướng dẫn áp dụng và điều kiện áp dụng đối với các hành vi bị truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1