Tư vấn Luật Doanh nghiệp

Chuyên mục Tư vấn luật Doanh nghiệp bao gồm các nội dung về Dịch vụ pháp lý Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực Doanh nghiệp, nội dung trả lời của luật sư đối với các câu hỏi yêu cầu tư vấn pháp luật quý khách hàng gửi qua Email, các phân tích pháp luật chung nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về Doanh nghiệp.
 
Mẫu tờ khai khiếu nại về sở hữu công nghiệp

Mẫu tờ khai khiếu nại về sở hữu công nghiệp

Nội dung tờ khai khiếu nại về sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế, giải pháp hữu ích...) bao gồm các nội dung về chủ đơn khiếu nại, đơn vị tiếp nhận đơn khiếu nại, đối tượng của đơn khiếu nại và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Nội dung tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm các thông tin về chủ đơn đăng ký, tác giả kiểu dáng công nghiệp, tên kiểu dáng, mô tả kiểu dáng, đề nghị về các quyền ưu tiên và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Luật Minh Gia được thực hiện theo quy trình và phương thức chung. Được áp dụng đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp như: Công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân... và bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Chi tiết >>

Hướng dẫn viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Hướng dẫn viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa bao gồm các nội dung về thông tin đơn vị nhận đơn, thông tin về nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu, nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký theo đính kèm trên đây, và được hướng dẫn viết tờ khai đăng ký cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn yêu cầu tra cứu nhãn hiệu

Mẫu đơn yêu cầu tra cứu nhãn hiệu

Nội dung đơn yêu cầu tra cứu nhãn hiệu bao gồm thông tin về địa chỉ và thông tin nơi nhận đơn, thông tin chủ đơn yêu cầu tra cứu, thông tin về nhãn hiệu và mẫu nhãn hiệu, nhóm hàng hóa dịch vụ đăng ký, và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Luật Minh Gia tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu bao gồm nội dung về xây dựng nhãn hiệu, các điều kiện đăng ký nhãn hiệu, khả năng sử dụng, tra cứu nhãn hiệu, đại diện tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu và tư vấn các vấn đề khác liên quan cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu phương án kinh doanh lữ hành

Mẫu phương án kinh doanh lữ hành

Nội dung phương án kinh doanh lữ hành bao gồm các thông tin về phạm vi, kế hoạch kinh doanh trong 3 năm đầu, bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất, dự kiến kết quả kinh doanh trong 3 năm đầu và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành

Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành

Nội dung giấy xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành bao gồm thông tin về ngân hàng, doanh nghiệp ký quỹ, số tiền ký quỹ và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc cam kết góp vốn điều lệ bao gồm các thông tin về thành phần cuộc họp, nội dung họp, các vấn đề thỏa thuận trong cuộc họp và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy xác nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Mẫu Giấy xác nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Nội dung bản xác nhận ký quỹ tại ngân hàng nhằm mục đích kinh doanh dịch vụ bảo vệ bao gồm thông tin về ngân hàng, người xác nhận ký quỹ, số tiền ký quỹ và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định điều động cán bộ

Mẫu quyết định điều động cán bộ

Nội dung Quyết định điều động cán bộ bao gồm các thông tin về đơn vị điều động, người được điều động, quyền và nghĩa vụ của người được điều động, mức lương, phụ cấp và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Nội dung thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các thông tin về doanh nghiệp, lý do tạm ngừng, thời gian tạm ngừng và các thông tin khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo mất hóa đơn

Mẫu báo cáo mất hóa đơn

Nội dung báo cáo mất hóa đơn bao gồm các thông tin về doanh nghiệp, số lượng hóa đơn bị mất và các thông tin khác liên quan đến hóa đơn, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu

Mẫu tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu

Nội dung tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại bao gồm các thông tin về các bên trong tờ khai, thông tin về hàng hóa nhập khẩu và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu

Mẫu tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu

Nội dung tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm các thông tin về bên xuất khẩu, bên nhập khẩu, bên ủy thác và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu công văn hủy dấu pháp nhân

Mẫu công văn hủy dấu pháp nhân

Nội dung Công văn hủy dấu pháp nhân đối với các trường hợp thay đổi con dấu doanh nghiệp bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu công văn trả dấu pháp nhân

Mẫu công văn trả dấu pháp nhân

Nội dung Công văn trả dấu pháp nhân đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc lý do khác bao gồm các thông tin cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu quy chế tài chính công ty

Mẫu quy chế tài chính công ty

Nội dung mẫu quy chế tài chính bao gồm các vấn đề về vốn, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, lương, tài sản công ty và các vấn đề tài chính khác của công ty, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty

Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty

Quy định về điều kiện họp, các nội dung được thông qua trong cuộc họp Hội đồng quản trị, và các vấn đề liên quan trong cuộc họp Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án

Hợp đồng chuyển nhượng dự án cần thể hiện thông tin về chủ đầu tư, nội dung dự án, giá chuyển nhượng, thời hạn thanh toán và các thông tin khác, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 1900.6160

  • Luật sư tư vấn luật qua điện thoại (24h/7) Liên hệ tư vấn luật Gọi: 1900 6160
    Luật sư tư vấn
  • Đặt lịch gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ: 1900 6160 phím 0
    Luật sư tư vấn