1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Dịch vụ luật sư
 4.  › 
 5. Dịch vụ Sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính bao gồm các yêu cầu về điều kiện và nội dung thủ tục đăng ký như yêu cầu về tờ khai, nội dung tác phẩm đăng ký, nơi tiếp nhận hộ sơ và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

  Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính bao gồm:

  +   Tờ khai đăng ký bản quyền tác phẩm phần mềm máy tính. Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu tác phẩm; tóm tắt nội dung tác phẩm thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

  +   Hai đĩa CD chứa nội dung tác phẩm và 02 bản in phần mềm tác phẩm đăng ký, Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật có trách nhiệm lưu giữ một bản và giao lại một bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký sau khi cấp Giấy chứng nhận.

  +   Hợp đồng uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

  +   Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

  +   Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

  +   Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu tác phẩm thuộc sở hữu chung.

  +   Bản sao chứng minh thư của tác giả

  +   Quyết định giao việc (trong trường hợp tác giả là nhân viên Công ty) hoặc Hợp đồng thuê sáng tạo tác phẩm (trong trường hợp thuê sáng tạo tác phẩm)

  +   Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (trong trường hợp người nộp đơn là pháp nhân)

  Các tài liệu quy định tại các điểm nêu trên phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

  >> Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá dịch vụ luật sư Sở hữu trí tuệ

  Có thể bạn quan tâm:

  >>  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

  >>  Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ.

  >>  Luật sư tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169