Đặt lịch hẹn tư vấn trực tiếp
File liên quan vụ việc Chọn file

Phí tư vấn
- 400.000 VNĐ/Giờ (Giờ hành chính tại văn phòng)
- 500.000 VNĐ/Giờ (Ngoài giờ hành chính tại văn phòng)
- Từ 800.000 VNĐ/Giờ (Tư vấn ngoài văn phòng)

Tôi đã hiểu

 

 

Hotline: 1900 6169