Đặt lịch hẹn tư vấn trực tiếp

File liên quan vụ việc

Phí tư vấn:

- 400.000 VNĐ/Giờ (Giờ hành chính tại văn phòng)

- 500.000 VNĐ/Giờ (Ngoài giờ hành chính tại văn phòng)

- Từ 800.000 VNĐ/Giờ (Tư vấn ngoài văn phòng)

 Tôi đã hiểu

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169