LS Trần Khánh Thương

Bổ nhiệm phó giám đốc có phải họp HĐTV không?

Phó giám đốc là một vị trí cấp cao trong bộ máy quản lý của các doanh nghiệp, đơn vị. Khi Giám đốc vắng mặt thì họ chính là người được ủy quyền thay mặt thủ trưởng để giải quyết mọi công việc, vấn đề phát sinh. Vậy khi quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc thì có cần biên bản họp HĐTV không? Luật Minh Gia xin được tư vấn về vấn đề này như sau.

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi Quý công ty. Bên tôi là công ty TNHH 1 thành viên, là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Vậy khi công ty quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc thì có cần biên bản họp Hội đồng thành viên (HĐTV) không ạ? Và các quyết định khác có cần họp HĐTV không? Xin cảm ơn rất nhiều. Mong nhận được phản hồi từ Quý công ty.

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì cơ cấu tổ chức về bộ máy của doanh nghiệp rất quan trọng, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên thì Hội đồng thành viên (HĐTV) là cơ quan quyết định cao nhất. Các quyết định quan trọng của công ty đều do Hội đồng thành viên biểu quyết đưa ra quyết định. Quyết định về việc bổ nhiệm phó giám đốc (GĐ) được ban hành sẽ được sử dụng trong các cuộc họp của công ty, mang tính chất thông báo thăng chức, nhận chức hoặc thông báo thay thế vị trí phó giám đốc đã có của nội bộ doanh nghiệp. 

Đối với công ty TNHH một thành viên, theo quy định của Khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau: "Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty".

Theo quy định tại khoản 3 Điều 100 quy định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc của công ty như sau: Công ty có một hoặc một số Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc. Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty. Quyền và nghĩa vụ của Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động.

Tại khoản 2 Điều 80 quy định về chế độ làm việc của Hội đồng thành viên của công ty TNHH 1 thành viên: Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Hội đồng thành viên được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, chức danh Phó giám đốc công ty không phải là chức danh quản lý trong công ty theo quy định của luật mà do Điều lệ công ty quy định. Thủ tục bổ nhiệm Phó giám đốc là một thủ tục được thực hiện trong nội bộ công ty, doanh nghiệp. Do đó việc bổ nhiệm Phó Giám đốc tại công ty TNHH 1 thành viên sẽ do điều lệ công ty bạn quy định.

TƯ VẤN NHANH