LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô (DN 100% vốn nước ngoài)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Vũng Ro thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (Doanh nghiệp có vốn nước ngoài) do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cấp.

Thương hiệu:  xxxx

 

Tên Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DẦU KHÍ VŨNG RO

 

Tên viêt tắt: VUNGRO PETRO Co., LTD

 

Địa chỉ trụ sở: Xã Hòa Tâm và xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

 

Điện thoại: (057)389xxxx

 

Fax: (057) 389xxxx

 

Website: chưa có thông tin

 

Email: chưa có thông tin

 

Các ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, Lọc dầu, hóa dầu, mua bán các loại xăng dầu, dầu mỏ và khí đốt, sản phẩm lọc dầu và hóa dầu, xuất nhập khẩu xăng dầu, cung ứng xăng dầu hàng không, đại lý bán lẻ xăng dầu, dịch vụ vận tải xăng dầu, khí hóa lỏng.

 

Dịch vụ công ty luật Minh Gia cung cấp:Tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ (Tư vấn pháp luật về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid, tư vấn pháp luật về Đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam).

Hotline: 1900 6169