LS Nguyễn Phương Lan

Có được tăng 8% lương khi đã thuộc biên chế của UBND nhưng vẫn trong thời gian tập sự không?

Luật sư tư vấn về trường hợp đang làm việc tai UBND xã đã thuộc biên chế của UBND nhưng vẫn trong thời gian tập sự 12 tháng thì có được tăng 8% lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP hay không? Nội dung tư vấn như sau:


Nội dung tư vấn : Cho tôi hỏi là: Tôi hiện đang làm việc tai UBND xã đã thuộc biên chế của UBND nhưng vẫn trong thời gian tập sự 12 tháng. Theo như tôi biết thì theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP, người có lương 2.34 trở xuống được tăng thêm phần tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng. Tôi có hệ số lương là 2.10. vậy cho tôi hỏi là tôi có được nhận thêm 8% lương không?Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào chị, cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin tư vấn về trường hợp này như sau:

Theo quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống về đối tượng điều chỉnh thì:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người tập sự, thử việc) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) có hệ số lương từ 2,34 (sau đây gọi chung là người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống).
 
Vậy nên, khi chị đã thuộc biên chế của UBND nhưng vẫn trong thời gian tập sự 12 tháng mà có hệ số lương là 2,1% thì vẫn sẽ được hưởng chế độ tăng thêm 8% theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP trên.

Trân trọng. 
Chuyên viên Phương Lan - Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169