Biểu mẫu Thủ tục

Chuyên mục Thủ tục và Biểu mẫu được Luật Minh Gia hướng dẫn và cập nhật các loại biểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Lao động - Bảo hiểm, Thuế... cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tham khảo:
 

Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án (Phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ bằng tiếng Anh (Power of attorney)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ bằng tiếng Anh (Power of attorney) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất (Phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản giao nộp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản giao nộp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ (Mẫu số 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thư mời họp công ty

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Thư mời họp công ty (Mẫu giấy mời) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ đề xuất thực hiện dự án

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ đề xuất thực hiện dự án (Phụ lục 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu (Mẫu TK/HC/GTH) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng tặng cho Đất đai có điều kiện

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Danh mục 30 bệnh nghề nghiệp được bồi thường

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Danh mục 30 bệnh nghề nghiệp được bồi thường (Phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện dự án

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả thực hiện dự án (Phụ lục 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai cấp chứng minh nhân dân

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai cấp chứng minh nhân dân theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bảng tính mức bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bảng tính mức bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để ...

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động (Phụ lục 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy báo tử

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy báo tử theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy mời họp lớp (Thông báo mời họp lớp)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy mời họp lớp (Thông báo mời họp lớp) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin hồi hương

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin hồi hương theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169