Biểu mẫu Thủ tục

Chuyên mục Thủ tục và Biểu mẫu được Luật Minh Gia hướng dẫn và cập nhật các loại biểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Lao động - Bảo hiểm, Thuế... cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tham khảo:
 
Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Mẫu số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể (mẫu số 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo nhắc nợ / đòi nợ

Mẫu thông báo nhắc nợ / đòi nợ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo đòi nợ / nhắc nợ theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu (Mẫu số 6) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Mẫu đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Mẫu số 10) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị xem xét việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự

Mẫu đơn đề nghị xem xét việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị xem xét việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được

Mẫu danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 3)

Mẫu danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 3)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin xét tuyển (nhập học) bậc tiểu học

Mẫu đơn xin xét tuyển (nhập học) bậc tiểu học

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin xét tuyển (nhập học) bậc tiểu học theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được

Mẫu danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin tạm trú

Mẫu đơn xin tạm trú

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin tạm trú theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu danh mục linh kiện, phụ tùng xe buýt trong nước đã sản xuất được

Mẫu danh mục linh kiện, phụ tùng xe buýt trong nước đã sản xuất được

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu danh mục linh kiện, phụ tùng xe buýt trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 5) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Danh mục vật tư cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được

Danh mục vật tư cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Danh mục vật tư cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được (phụ lục 6) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu diễn văn khai mạc đại hội chi bộ

Mẫu diễn văn khai mạc đại hội chi bộ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu diễn văn khai mạc đại hội chi bộ theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 7)

Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 7)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 7) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>