Biểu mẫu Thủ tục

Chuyên mục Thủ tục và Biểu mẫu được Luật Minh Gia hướng dẫn và cập nhật các loại biểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Lao động - Bảo hiểm, Thuế... cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tham khảo:
 

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu (Mẫu số 6) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Mẫu số 10) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị xem xét việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị xem xét việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 3)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin xét tuyển (nhập học) bậc tiểu học

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin xét tuyển (nhập học) bậc tiểu học theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người ...

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin tạm trú

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin tạm trú theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu danh mục linh kiện, phụ tùng xe buýt trong nước đã sản xuất được

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu danh mục linh kiện, phụ tùng xe buýt trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 5) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Danh mục vật tư cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Danh mục vật tư cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được (phụ lục 6) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 7)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 7) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng ...

Chi tiết >>

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Danh mục nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm phần mềm trong nước đã sản xuất được

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Danh mục nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm phần mềm trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 8) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như ...

Chi tiết >>

Mẫu biên bản bàn giao dấu mốc đo đạc

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản bàn giao dấu mốc đo đạc (Phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu khai báo tạm vắng tạm trú (Phiếu khai báo tạm vắng)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu khai báo tạm vắng tạm trú (Phiếu khai báo tạm vắng) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ (Mẫu số 01) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169