Biểu mẫu Thủ tục

Chuyên mục Thủ tục và Biểu mẫu được Luật Minh Gia hướng dẫn và cập nhật các loại biểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Lao động - Bảo hiểm, Thuế... cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tham khảo:
 

Mẫu báo cáo định mức sử dụng nguyên liệu, giấy cuốn điếu thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo định mức sử dụng nguyên liệu, giấy cuốn điếu thuốc lá (Phụ lục 59) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo: ...

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo tình hình bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá của các thương nhân trên địa bàn Tỉnh, Thành phố...

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo tình hình bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá của các thương nhân trên địa bàn Tỉnh, Thành phố... (Phụ lục 64) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản ...

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng gửi giữ xe ô tô

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng gửi giữ xe ô tô theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn khiếu nại quyết định thi hành án

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn khiếu nại quyết định thi hành án theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Công văn yêu cầu thanh toán nợ quá hạn

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Công văn yêu cầu thanh toán khoản nợ quá hạn theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo tình hình đầu tư trồng cây thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo tình hình đầu tư trồng cây thuốc lá (phụ lục 70) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai cấp chứng minh thư nhân dân mới

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai cấp chứng minh thư nhân dân mới theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo tình hình chế biến nguyên liệu thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo tình hình chế biến nguyên liệu thuốc lá (phụ lục 72) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định định giá tài sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định định giá tài sản theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng mua bán gạch

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng mua bán gạch theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu danh mục máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu danh mục máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá (Phụ lục 80) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin xác nhận miễn nghĩa vụ quan sự trong thời gian học

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin xác nhận miễn nghĩa vụ quan sự trong thời gian học theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản kiểm tra

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản kiểm tra (phụ lục 81) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng vay tiền (Hai vợ chồng vay tiền)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng cho hai vợ chồng vay tiền theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Mẫu số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể (mẫu số 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, ...

Chi tiết >>

Mẫu thông báo nhắc nợ / đòi nợ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo đòi nợ / nhắc nợ theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169