Biểu mẫu Thủ tục

Chuyên mục Thủ tục và Biểu mẫu được Luật Minh Gia hướng dẫn và cập nhật các loại biểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Lao động - Bảo hiểm, Thuế... cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tham khảo:
 

 • Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt

  Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt

  • 13/07/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn về mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh giám đốc. Các nội dung trong mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh giám đốc được thể hiện như thế nào? Bạn có thể tham khảo nội dung chúng tôi tư vấn dưới đây:

  Chi tiết
 • Mẫu biên bản họp chi bộ

  Mẫu biên bản họp chi bộ

  • 10/07/2020
  • Ls Vũ Đức Thịnh

  Họp chi bộ là một hoạt động thường xuyên được tiến hành trong quá trình hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam để giải quyết một số vấn đề cụ thể của chi bộ Đảng.

  Chi tiết
 • Công văn yêu cầu thanh toán nợ quá hạn

  Công văn yêu cầu thanh toán nợ quá hạn

  • 08/07/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia cung cấp mẫu công văn yêu cầu thanh toán nợ quá hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam để bạn tham khảo, áp dụng trên thực tế để soạn công văn yêu cầu thanh toán.

  Chi tiết
 • Mẫu diễn văn khai mạc và Mẫu diễn văn bế mạc đại hội

  Mẫu diễn văn khai mạc và Mẫu diễn văn bế mạc đại hội

  • 06/07/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu diễn văn khai mạc và mẫu diễn văn bế mạc được sử dụng phổ biến trong các kì đại hội, pháp luật hiện hành chưa ban hành biểu mẫu cụ thể, do đó trong phạm vi bài viết này, Công ty Luật Minh Gia sẽ cập nhật biểu mẫu để quý khách hàng có thể tham khảo.

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng gửi giữ xe ô tô

  Mẫu hợp đồng gửi giữ xe ô tô

  • 03/07/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng gửi giữ xe là văn bản pháp lý được ký kết giữa bên gửi và bên giữ xe. Văn bản này ràng buộc trách nhiệm giữa các bên trong việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm gửi xe, thanh toán phí dịch vụ giữ xe, trách nhiệm bồi thường nếu xảy ra thiệt hại.

  Chi tiết
 • Mẫu đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ (Song ngữ Việt - Anh)

  Mẫu đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ (Song ngữ Việt - Anh)

  • 26/06/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ của cá nhân hiện nay có mẫu cụ thể không? Các nội dung trong đề nghị gồm các thông tin cơ bản như thế nào? Luật Minh Gia đưa ra biểu mẫu song ngữ ngư sau:

  Chi tiết
 • Mẫu tờ trìng đề nghị bổ nhiệm cán bộ giữ chức giám đốc

  Mẫu tờ trìng đề nghị bổ nhiệm cán bộ giữ chức giám đốc

  • 18/06/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm cán bộ giữ chức giám đốc và hướng dẫn liên quan để quý khách hàng tham khảo như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu giấy vay tiền

  Mẫu giấy vay tiền

  • 16/06/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Dân sự là một trong những vấn đề tương đối đa dạng và phức tạp liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là hợp đồng vay, mượn tài sản. Vậy làm thế nào để đảm bảo cho hợp đồng vay, mượn tài sản được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

  Chi tiết
 • Mẫu giấy biên nhận tiền

  Mẫu giấy biên nhận tiền

  • 11/06/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong quá trình các bên giao dịch liên quan đến tiền bạc, tài sản, tài chính,… thì có bắt buộc phải có giấy biên nhận không? Ý nghĩa và vai trò của giấy biên nhận tiền là gì? Trường hợp các bên muốn soạn thảo mẫu giấy biên nhận tiền thì cần lưu ý những nội dung nào?

  Chi tiết
 • Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra

  Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra

  • 09/06/2020
  • Ls Vũ Đức Thịnh

  Mẫu tường trình sự việc xảy ra hiện nay quy định như thế nào? Các nội dung chủ yếu của mẫu tường trình bao gồm các nội dung nào?

  Chi tiết
 • Mẫu bản mô tả ranh giới mốc đất, thửa đất

  Mẫu bản mô tả ranh giới mốc đất, thửa đất

  • 09/06/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn về bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất theo quy định pháp luật. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất có ý nghĩa đối với người sử dụng đất và cơ quan hành chính nhà nước. Để tìm hiểu về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND xã

  Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND xã

  • 08/06/2020
  • Ls Dương Thị Châm

  Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định cụ thể tại các văn bản nào? Thẩm quyền xử phạt tối đa đối với từng trường hợp được pháp luật quy định ra sao?...

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169