Biểu mẫu Thủ tục

Chuyên mục Thủ tục và Biểu mẫu được Luật Minh Gia hướng dẫn và cập nhật các loại biểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Lao động - Bảo hiểm, Thuế... cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tham khảo:
 
Mẫu điều chỉnh mức hưởng lương hưu

Mẫu điều chỉnh mức hưởng lương hưu

Nội dung mẫu điều chỉnh mức hưởng lương hưu dành cho đối tượng hưởng chế độ hưu trí

Chi tiết >>

Biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT, HBTN

Biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT, HBTN

Biên bản đối chiếu thu nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được hướng dẫn áp dụng như sau:

Chi tiết >>

Mẫu lý lịch đảng viên

Mẫu lý lịch đảng viên

Nội dung mẫu lý lịch đảng viên dùng cho người tham gia vào tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản (dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản (dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

Nội dung mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản (Dành cho trường hợp đã nghỉ việc) bao gồm các thông tin của người làm đơn và nội dung đề nghị giải quyết chế độ thai sản và các vấn đề liên quan khác.

Chi tiết >>

Mẫu phiếu khai báo tạm trú tạm vắng

Mẫu phiếu khai báo tạm trú tạm vắng

Nội dung mẫu khai báo tạm trú tạm vắng cho người làm thủ tục khai báo tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy tờ về hộ tịch

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy tờ về hộ tịch

Nội dung mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy tờ về hộ tịch (không phải giấy khai sinh) bao gồm đầy đủ nội dung của người làm đơn, nội dung đề nghị điều chỉnh và các vấn đề liên quan khác.

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Nội dung mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn gồm thông tin cụ thể của người khai, nội dung đề nghị và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể tại đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin trình báo mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành

Mẫu đơn xin trình báo mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành

Nội dung mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành gồm đầy đủ thông tin về người trình báo, nội dung yêu cầu và lý do mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành. Cụ thể như đính kèm dưới đây:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản họp dòng họ

Mẫu Biên bản họp dòng họ

Mẫu Biên bản họp dòng họ về việc Phân chia phần đất hương hỏa/từ đường của dòng họ được hướng dẫn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

Mẫu biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

Lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành các vấn đề có tranh chấp trong vụ án do các đương sự đã thật sự tự nguyện ly hôn và thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án; cụ thể như sau

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin vào đảng (kết nạp đảng viên)

Mẫu đơn xin vào đảng (kết nạp đảng viên)

Công ty Luật Minh Gia cung cấp mẫu đơn xin đề nghị kết nạp đảng, vào đảng với nội dung và hướng dẫn chi tiết như sau để quý khách hàng tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Mẫu tờ khai Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu tờ khai Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử và các hướng dẫn liên quan như sau:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN (thuế)

Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN (thuế)

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN để quý khách hàng tham khảo, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử

Mẫu Thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu Thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử và hướng dẫn liên quan để quý khách hàng tham khảo, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu tờ trìng đề nghị bổ nhiệm cán bộ giữ chức giám đốc

Mẫu tờ trìng đề nghị bổ nhiệm cán bộ giữ chức giám đốc

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm cán bộ giữ chức giám đốc và hướng dẫn liên quan để quý khách hàng tham khảo như sau:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài và hướng dẫn liên quan để quý khách hàng tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con

Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con và hướng dẫn liên quan để quý khách hàng tham khảo, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định về việc giao đất, giao rừng

Mẫu Quyết định về việc giao đất, giao rừng

Mẫu Quyết định về việc giao đất, giao rừng (dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn) nội dung được hướng dẫn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển đi học đại học ở nước ngoài

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển đi học đại học ở nước ngoài

Luật Minh Gia cung cấp Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển đi học đại học ở nước ngoài, nội dung được hướng dẫn áp dụng như sau:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng thuê đất, thuê rừng

Mẫu hợp đồng thuê đất, thuê rừng

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu hợp đồng thuê đất, thuê rừng để quý khách hàng tham khảo, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169