Biểu mẫu Thủ tục

Chuyên mục Thủ tục và Biểu mẫu được Luật Minh Gia hướng dẫn và cập nhật các loại biểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Lao động - Bảo hiểm, Thuế... cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tham khảo:
 

Mẫu giấy bán, cho, tặng xe

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy bán, cho, tặng xe theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu đề nghị mượn hồ sơ, tài liệu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu đề nghị mượn hồ sơ, tài liệu theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị thử thuốc trên lâm sàng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị thử thuốc trên lâm sàng (Phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hồ sơ sản phẩm dành cho nghiên cứu viên đối với vắc xin, sinh phẩm y tế

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hồ sơ sản phẩm dành cho nghiên cứu viên đối với vắc xin, sinh phẩm y tế (Phụ lục 2b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, ...

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp (Phụ lục 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Hợp đồng nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng (Phụ lục 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản thu giấy tờ thi hành án dân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản thu giấy tờ thi hành án dân sự (Mẫu 2a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản giao, nhận giấy tờ thi hành án dân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản giao, nhận giấy tờ thi hành án dân sự (Mẫu 2b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản tự nguyện thi hành án dân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản tự nguyện thi hành án dân sự (Mẫu 2c) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 1a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp (Mẫu 1b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông tin đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông tin đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định trợ cấp thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định về việc hủy quyết định trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 22) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề (Mẫu số 23) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 24) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ cho nhân viên

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ cho nhân viên theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169