Biểu mẫu Thủ tục về Thuế

 • Mẫu Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn mới

  • 28/11/2016
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn mới theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn

  (Ban hành kèm theo  Thông tư số 64/2013/TT-BTC

   ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính)

  1.1. Tên loại hoá đơn: Gồm: Hoá đơn giá trị gia tăng, Hoá đơn bán hàng; Hoá đơn xuất khẩu; Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý; tem; vé; thẻ.

  1.2. Ký hiệu mẫu số hoá đơn (mẫu hoá đơn): ký hiệu mẫu số hoá đơn có 11 ký tự

  · 2 ký tự đầu thể hiện loại hoá đơn

  · Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hoá đơn

  · 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn

  · 01 ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

  · 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

  Bảng ký hiệu 6 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:

  Loại hoá đơn

  Mẫu số 

  1- Hoá đơn giá trị gia tăng. 

  2- Hoá đơn bán hàng. 

  3- Hoá đơn xuất khẩu.

  4- Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan).

  5- Các chứng từ được quản lý như hóa đơn gồm: 

  + Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ; 

  + Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý. 

   
   

  01GTKT

  02GTTT

  06HDXK

  07KPTQ

  03XKNB

  04HGDL

  Ví dụ: Ký hiệu  01GTKT2/001 được hiểu là: Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn giá trị gia tăng 2 liên.

  Số thứ tự mẫu trong một loại hoá đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hoá đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hoá đơn; nhu cầu sử dụng hoá đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý...

  - Đối với tem, vé, thẻ: Bắt buộc ghi 3 ký tự đầu để phân biệt tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn bán hàng. Các thông tin còn lại do tổ chức, cá nhân tự quy định nhưng không vượt quá 11 ký tự.

  Cụ thể:

  o Ký hiệu 01/: đối với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn GTGT

  o Ký hiệu 02/: đối với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn bán hàng

  1.3. Ký hiệu hoá đơn: ký hiệu hoá đơn có 6 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành.

  o 2 ký tự đầu để phân biệt các ký hiệu hóa đơn.

  Ký tự phân biệt là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y;

  o 3 ký tự cuối cùng thể hiện năm tạo hoá đơn và hình thức hoá đơn.

  Năm tạo hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm;

  Ký hiệu của hình thức hoá đơn: sử dụng 3 ký hiệu:

  E: Hoá đơn điện tử,

  T: Hoá đơn tự in,

  P: Hoá đơn đặt in;

  - Giữa hai phần được phân cách bằng dấu gạch chéo (/).

  Ví dụ:

  AA/11E: trong đó AA: là ký hiệu hóa đơn; 11: hóa đơn tạo năm 2011; E: là ký hiệu hóa đơn điện tử;

  AB/12T: trong đó AB: là ký hiệu hóa đơn; 12: hóa đơn tạo năm 2012; T: là ký hiệu hóa đơn tự in;

  AA/13P: trong đó AA: là ký hiệu hóa đơn; 13: hóa đơn tạo năm 2013; P: là ký hiệu hóa đơn đặt in.

  Để phân biệt hoá đơn đặt in của các Cục Thuế và hoá đơn của các tổ chức, cá nhân, hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành thêm 02 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành).

  Ví dụ: Hoá đơn do Cục thuế Hà Nội in, phát hành có ký hiệu như sau:

  01AA/11P thể hiện Hoá đơn có ký hiệu do Cục Thuế Hà Nội đặt in, tạo năm 2011;

  03AB/12P thể hiện Hoá đơn có ký hiệu do Cục Thuế TP HCM đặt in, tạo năm 2012;

  (Danh sách Mã hóa đơn của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC)

  1.4. Số thứ tự hoá đơn: ghi bằng dãy số tự nhiên liên tiếp trong cùng một ký hiệu hoá đơn, bao gồm 7 chữ số.

  1.5. Liên hoá đơn: Mỗi số hoá đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó 2 liên bắt buộc:

  o Liên 1: Lưu  

  o Liên 2: Giao cho người mua

  Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hoá đơn quy định.

  1.6. Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung cấp phần mềm tự in hoá đơn: đặt ở phần dưới cùng, chính giữa hoặc bên cạnh của tờ hóa đơn./.

   

  CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập

  ---------------------------------
  Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

    Hotline: 1900.6169