Biểu mẫu Thủ tục về Lao động

 • Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể

  • 28/11/2016
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Mẫu số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  Mẫu số 01

  Tên Doanh nghiệp:……………………

  Địa chỉ:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐĂNG KÝ

  Thỏa ước lao động tập thể

  Kính gửi:……………………………………………………..

  Chúng tôi gồm có:

  1. Đại diện người sử dụng lao động:

  Họ tên, chức vụ:…………………………………………………………….

  2. Đại diện tập thể lao động

  Họ tên, chức vụ:……………………………………………………………

  Đã ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày …….tháng ……năm……

  Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Mẫu số 1) - Xây dựng thỏa ước lao động tập thể lần đầu

  Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Mẫu số 1) - Xây dựng thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung

  Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Mẫu số 1) - Gia hạn thỏa ước lao động tập thể

  Đề nghị được đăng ký tại …………………………………………………

  Tài liệu đăng ký gồm có bản thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu có) và 01 biên bản lấy ý kiến tập thể lao động./.

  ..….., ngày ……. tháng……năm…..

  Giám đốc doanh nghiệp

  Ký tên và đóng dấu

   

  ---------------------------------
  Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×