Luật sư Vũ Đức Thịnh

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân, kiểm điểm đảng viên 2021

Bản kiểm điểm cá nhân là mẫu mà mỗi cán bộ công chức, viên chức thậm trí người lao động làm việc theo HĐLĐ đều cần tham khảo qua khi có vi phạm, khuyết điểm cần tự kiểm điểm đánh giá. Mẫu tự kiểm điểm sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về nhân thân, phẩm chất, chuyên môn, vị trí công tác, những ưu điểm, khuyết điểm và hướng dẫn tự đánh giá, xếp loại. Để đạt được kết quả tốt nhất bạn nên tìm hiểu quy định liên quan, tham khảo mẫu hoặc liên hệ Luật Minh Gia để được tư vấn.

1. Sự cần thiết phải viết bản tự kiểm điểm cá nhân

Việc phải viết bản kiểm kiểm cá nhân là điều không ai mong muốn, tuy nhiên khi có khuyết điểm thì việc tự kiểm điểm, đánh giá bản thân ngoài việc khắc phục yếu điểm, rút kinh nghiệm còn có tác dụng nhắc nhở và hoàn thiện bản thân của người viết.

Bạn có thể tham khảo mẫu sau đây để có bản tự kiểm điểm tốt nhất.

2. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân, kiểm điểm đảng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
--------***-------

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.......

Kính gửi:............................................

Tên tôi là:.............................................

Sinh ngày:............................................

Chức vụ:...............................................

Đơn vị công tác:....................................

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1 - PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

- Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

- Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của........ đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong..............

- Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

- Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2 - CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

- Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của..................

- Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

(Nếu trong quá trình viết bạn có thắc mắc cần làm rõ, hãy hỏi ý kiến chuyên gia hoặc liên hệ Luật Minh Gia chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn)

3 - TỰ ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm:

- Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

- Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại:..........................................

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

.................,ngày....tháng....năm..........
Người viết

 

Nguyễn văn/Thị A

>> Xem thêm: Thời hạn ra quyết định xử lý kỷ luật công chức

3. Tình huống tư vấn về việc viên chức kiểm điểm và xin nghỉ việc

- Viên chức nộp đơn xin thôi việc nhưng không được giải quyết xử lý thế nào?

Câu hỏi:

Ngày 25/02/20xx tôi có nộp đơn xin thôi việc vào ngày 01/04/20xx nhưng đến nay là 07/04/20xx tôi vẫn chưa nhận được quyết định hay thông báo chính thức nào của phòng nội vụ. Trong thời gian này tôi không hề bị thưa kiện hay bị xử lý kỷ luật. Vậy tôi có được quyền áp dụng luật viên chức để nghỉ việc không? Nếu nghỉ vậy tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Và họ làm vậy có đúng không? Em cảm ơn quý luật sư.

Trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định một trong các trường hợp viên chức được giải quyết thôi việc đó là viên chức tự nguyện xin thôi việc và được đơn vi có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản. Cụ thể:

"Điều 38. Giải quyết thôi việc

1. Viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau:

a) Viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản;

b) Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật viên chức;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi có một trong các trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật viên chức."

Do đó, mặc dù bạn đã nộp đơn xin thôi việc từ ngày 25/02/2019 nhưng hiện tại đơn vi bạn chưa có văn bản đồng ý cho bạn nghỉ việc nên nếu bạn tự ý nghỉ việc thì coi như bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trái pháp luật. Bạn sẽ không đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp.

Bạn có thể liên lạc với người đứng đầu đơn vị bạn để thực hiện thủ tục ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc của bạn vì theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm giải quyết thôi việc trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp không đồng ý cho viên chức thôi việc thì phải trả lời bằng văn bản có lý do. Cụ thể:

"3. Thủ tục giải quyết thôi việc

a) Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

c) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này và đồng thời giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định tại Nghị định này."

Trên đây là phần tư vấn của công ty Luật Minh Gia về vấn đề xin thôi việc của viên chức.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ