Biểu mẫu Thủ tục về Hình sự

 • Mẫu Quyết định thi hành án hình phạt tù chung thân

  • 27/07/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Quyết định thi hành án hình phạt tù chung thân - Công ty Luật Minh Gia tư vấn và cung cấp mẫu theo hướng dẫn và đính kèm sau đây để người dùng tham khảo:

  TÒA ÁN…………………………..(1)
  ******

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  *******

  Số: ….../……/QĐ-CA(2)

  …….., ngày…… tháng…… năm…..

   

  QUYẾT ĐỊNH
  THI HÀNH ÁN HÌNH PHẠT TÙ CHUNG THÂN


  CHÁNH ÁN TÒA ÁN……………………
   

  Căn cứ vào điều 255, 256 và 257 của Bộ luật tố tụng hình sự;
  Căn cứ vào Điều 2 của Pháp lệnh thi hành án phạt tù,

   

   QUYẾT ĐỊNH:


  1. Thi hành án hình phạt tù chung thân về tội (các tội)..................................................................
  Tại bản án hình sự……………………………………(3) số……… ngày…… tháng…… năm.................
  của Tòa....................................................................................................................................
  Đối với người bị kết án……………………………………….. sinh ngày…… tháng…… năm...............
  Trú tại:................................................................................................................................... (4)
  Con ông…………………………………………………… và bà..........................................................
  Hiện đang bị tạm giam (bị giam) tại Trại tạm giam (Trại giam)........................................................
  Thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tù chung thân là ngày…… tháng…… năm....................... (5)

  2. Ban giám thị Trại tạm giam (Trại giam)....................................................................................
  thi hành quyết định này và thông báo cho gia đình người bị kết án biết nơi người đó chấp hành hình phạt tù chung thân.


  Nơi nhận:
  - Người bị kết án;
  - Ban giám thị Trại tạm giam (Trại giam)…; (kèm theo bản sao bản án);
  - VKS………………………..;
  - Lưu hồ sơ THA.

  CHÁNH ÁN


  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 2:
  (1) Ghi tên Tòa án ra quyết định.
  (2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định thi hành án hình phạt tù chung thân (ví dụ: Số: 02/2007/QĐ-CA).
  (3) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.
  (4) Ghi theo địa chỉ trong bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành.
  (5) Ghi ngày bị tạm giữ nếu sau khi hết thời hạn tạm giữ thì tiếp tục bị tạm giam; ghi ngày bị bắt tạm giam nếu bị bắt tạm giam và đang bị tạm giam; ghi ngày bị bắt tạm giam sau cùng, nếu trước đó bị tạm giữ, bị tạm giam, nhưng sau đó được tại ngoại hoặc bỏ trốn và sau đó ghi: “(đã bị tạm giữ, bị tạm giam là…)” để tính thời gian đã chấp hành hình phạt làm căn cứ cho việc giảm xuống ba mươi năm tù.

    Hotline: 1900.6169