1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Biểu mẫu
 4.  › 
 5. Biểu mẫu Hình sự
 • Mẫu Quyết định thi hánh án hình phạt cấm cư trú

  • 27/07/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Quyết định thi hánh án hình phạt cấm cư trú - Công ty Luật Minh Gia tư vấn và cung cấp mẫu theo hướng dẫn và đính kèm sau đây để người dùng tham khảo:

  TÒA ÁN…………………………..(1)
  ******

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  *******

  Số: ….../……/QĐ-CA(2)

  …….., ngày…… tháng…… năm…..

   

  QUYẾT ĐỊNH
  THI HÀNH ÁN HÌNH PHẠT CẤM CƯ TRÚ


  CHÁNH ÁN TÒA ÁN……………………
   

  Căn cứ vào các điều 255, 256, 257 và 266 của Bộ luật tố tụng hình sự;
  Căn cứ vào Nghị định số 53/2001/NĐ-CP ngày 23-8-2001 của Chính phủ “Hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế”,

   

   QUYẾT ĐỊNH:


  1. Thi hành án hình phạt bổ sung cấm cư trú là………………(3) tại……….(4), kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù về tội (các tội)...........................................................................................................................................
  Tại bản án hình sự…………………….(5) số……… ngày…… tháng…… năm...................................
  của Tòa....................................................................................................................................
  Đối với người bị kết án………………………….. sinh ngày…… tháng…… năm...............................
  Trú tại:................................................................................................................................... (6)
  Con ông…………………………………………………… và bà..........................................................

  2. Người bị kết án phải trình diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi được đến cư trú và xuất trình quyết định này, giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù, bản nhận xét về kết quả chấp hành án phạt tù của Trại giam.

  3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người bị kết án đến cư trú có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp quản lý chặt chẽ, giám sát, giáo dục, tạo điều kiện giúp đỡ người bị kết án làm ăn, sinh sống, ngăn chặn không để họ tiếp tục vi phạm pháp luật và thi hành nghiêm chỉnh bản án của Tòa án.


  Nơi nhận:
  - Người bị kết án;
  - VKS…………………...;
  - Lưu hồ sơ.

  CHÁNH ÁN


  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 5:
  (1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Tòa án nhân dân quận B, thành phố H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4).
  (2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định thi hành án hình phạt cấm cư trú (ví dụ: Số: 16/2007/QĐ-CA).
  (3) Ghi thời hạn cấm cư trú theo bản án của Tòa án (ghi cả số và chữ, ví dụ “02 (hai) năm”).
  (4) Ghi đầy đủ tên xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người bị kết án bị cấm cư trú theo bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành.
  (5) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.
  (6) Ghi theo địa chỉ trong bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành.

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169