1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Biểu mẫu
 4.  › 
 5. Biểu mẫu Hình sự
 • Mẫu biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  • 24/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Mẫu biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bao gồm các thông tin cơ bản ra sao? Bạn có thể tham khảo mẫu biên bản sau đây của công ty Luật Minh Gia:

  1. Luật sư tư vấn Luật Xử lý vi phạm hành chính

  Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại là một trong những biện pháp khắc phục hậu quả khi xử phạt vi phạm hành chính.

  Khi thực hiện tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền cần lập biên bản theo mẫu pháp luật quy định. Vì vậy, nếu bạn có vướng mắc liên quan đến biểu mẫu biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của công ty Luật Minh Gia. Bài viết được soạn thảo dựa trên biểu mẫu pháp luật quy định nên nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ, tư vấn.

  2. Mẫu biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện hành chính

   Mẫu biên bản số 07

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
  TÊN CƠ QUALẬP BIÊN BẢN1
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------

  Số:.../BB-THTVPT

  ...2, ngày ... tháng ... năm ...

  BIÊN BẢN

  Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  Căn cứ Quyết định số ....../QĐ- ngày ... tháng ... năm ...... do 3........................................ 

  Chức vụ: .......................... Đơn vị: ........................ký về việc ............................................ 

  Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..................., tại4.......................................... 

  ........................................................................................................................................... 

  Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:5

  ...........................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................

  Với sự chứng kiến của: (Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, sốCMND)..................... 

  Tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của:

  Ông (Bà)/Tổ chức:................................................................................................................

  Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch:......................................................................

  Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:.........................................................................................

  Địa chỉ:................................................................................................................................

  Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:....................................... 

  Cấp ngày: ............................... Nơi cấp:..............................................................................

  Tang vật, phương tiện tiêu hủy gồm6:

  ...........................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................

  Biện pháp tiêu hủy:7........................................................................................................... 

  Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là: ............................................................, lýdo8:....................................................................

  Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..................

  Biên bản gồm ........ trang, được lập thành bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tiêu hủy 01 bản.

  Ý kiến bổ sung khác (nếu có):..............................................................................................

  ...........................................................................................................................................

  NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
  TỔ CHỨC VI PHẠM
  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

  NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  NGƯỜI CHỨNG KIẾN
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT 
  HOẶC QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN
  (Ký, đóng dấu)
  (Ghi rõ chức vụ, họ tên)

  ____________

  1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

  2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

  3 Ghi tên Quyết định (Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện theo khoản 5 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính hoặc Quyết định tiêu hủy theo Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính).

  4 Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

  5 Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

  6 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện bị tiêu hủy (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

  7 Ghi rõ biện pháp tiêu hủy như đốt, chôn hoặc các biện pháp khác.

  8 Ghi trong trường hợp tiêu hủy theo Khoản 5 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

  ---------------------------------
  Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169