Biểu mẫu Thủ tục Doanh nghiệp

 • Mẫu văn bản Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

  • 29/11/2016
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu văn bản Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 01) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  Mẫu 01: Văn bản Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

  TÊN TỔ CHỨC
  THÔNG BÁO
  __________

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------------------

               ……….., ngày…… tháng……. năm ……

  Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch .................

  1. ………(Tên tổ chức, cá nhân thông báo biểu diễn)

  - Địa chỉ: .........................................................................................................

  - Điện thoại: ....................................................................................................

  2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân thông báo

  - Họ và tên (viết chữ in hoa): ..........................................................................

  - Chức danh: ...................................................................................................

  - Địa chỉ: .........................................................................................................

  - Điện thoại: ....................................................................................................

  - Giấy CMND: Số ......................ngày cấp ....../......./........... nơi cấp .............

  3. Chúng tôi trân trọng thông báo đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ................

  - Tên chương trình, vở diễn: ...........................................................................

  - Nội dung chương trình, vở diễn: ..................................................................

  - Thời gian tổ chức biểu diễn: ........................................................................

  - Địa điểm biểu diễn: ......................................................................................

  - Người biểu diễn (ghi rõ tên, quốc tịch của đoàn nghệ thuật và của từng người): ...................................................................................................................

  - Người chịu trách nhiệm chương trình:…………………………………..

  - Giấy phép số…./GP-…. do…..(tên cơ quan đã cấp giấy phép) cấp ngày….tháng…. năm…    

  4. Cam kết

  - Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 và quy định pháp luật có liên quan.

  - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

  5. Hồ sơ kèm theo gồm:

  - Bản sao có chứng thực Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

  - Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Ghi chú:

  (*) Trường hợp đoàn nghệ thuật có nhiều người thì lập danh sách kèm theo.

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/

  CÁ NHÂN THÔNG BÁO

  (Chữ  ký, dấu, ghi rõ họ tên)

  ---------------------------------
  Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

    Hotline: 1900.6169