Tuấn Luật sư

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Phụ lục số 3. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

(Dành cho đơn vị dự trữ đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn (Đơn vị dự trữ A):..................................................................

2. Mã số thuế:............................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................................

4. Điện thoại:.............................................................................................................................

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in

Tên

MST

 

Hóa đơn bán hàng DTQG

 

 

 
 

 

 

 

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:.........................................................................................................................

- Mã số thuế:..........................................................................................................................

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:..........................................................................

......, ngày....... tháng...... năm........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

-----------------------------------

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Bài viết nổi bật