Biểu mẫu Thủ tục Doanh nghiệp

 • Mẫu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm...

  • 20/08/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật sư tư vấn cách thức soạn thảo mẫu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm...Bao gồm các nội dung về tình hình sản xuất kinh doanh phát triển trong nước, kế hoạch đầu tư và phát triển năm, các giải pháp thực hiện và các nội dung khác có liên quan.

  1. Tư vấn về vấn đề sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  Để có thể tồn tại và phát triển trên nên kinh tế thị trường như hiện nay thì các chủ doanh nghiệp cần có một kế hoạch kinh doanh, kế hoạch giúp doanh nghiệp có thể nắm bắt tình hình thực tế và đưa ra được những định hướng trong tương lai. Nó là một công cụ quản lý của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định các mục tiêu, các chiến lược, xác định thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nội lực của doanh nghiệp, đưa ra các phương hướng kinh doanh và phương thức để thực hiện các mục tiêu, chiến lược. Vậy cách thức soạn thảo mẫu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm như thế nào ? Nếu bạn gặp vấn đề này, cần tư vấn, hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  1900.6169, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

  + Mẫu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm ;

  + Nội dung và các thông tin có liên quan ;

  2. Mẫu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm.

  Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm... (phụ lục 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo: 

  TÊN DOANH NGHIỆP
  MST

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------

  Số:

  ….., ngày …. tháng … năm …

  (Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm... đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số... ngày...tháng ... năm)

  I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

  Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

  II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM...

  1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

  - Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

  - Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm

  - Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

  2. Kế hoạch đầu tư phát triển

  - Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm

  - Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

  III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

  Các giải pháp thực hiện

  1. Giải pháp về tài chính.

  2. Giải pháp về sản xuất.

  3. Giải pháp về marketing.

  4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

  5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

  6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

  7. Giải pháp khác.

  BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM ……...

  TT

  Các chỉ tiêu

  ĐVT

  Kế hoạch

  1

  Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu

  - Sản lượng 1

  - Sản lượng 2

  ……………

  2

  Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)

  3

  Doanh thu

  Tỷ đồng

  4

  Lợi nhuận trước thuế

  Tỷ đồng

  5

  Nộp ngân sách

  Tỷ đồng

  6

  Tổng vốn đầu tư

  Tỷ đồng

  7

  Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)

  1.000 USD

  8

  Các chỉ tiêu khác

  * Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.

  ---------------------------------
  Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

    Hotline: 1900.6169