Tuấn Luật sư

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng

Tạm ứng là việc doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng một khoản tiền hoặc vật tư do để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc tạm ứng theo hợp đồng? Thủ tục tạm ứng được thực hiện như thế nào? Trách nhiệm của người nhận tạm ứng như thế nào? Công ty TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn về pháp luật doanh nghiệp

Tạm ứng là một khái niệm được sử dụng phổ biến đối với đơn vị sử dụng lao động bởi khi công ty muốn sử dụng nguồn tiền từ công ty để chi tiêu, đầu tư, kinh doanh, sản xuất thì họ cần có các giấy tờ, chứng từ phù hợp để xác định chi phí của công ty. Nhưng không phải trường hợp nào công ty có đầy đủ các giấy tờ, chứng từ tại thời điểm mong muốn được chi tiền nên việc tạm ứng tiền ra đời nhằm mục đích đáp ứng việc chi tiền đối với các hoạt động của công ty trước thời điểm có các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sử dụng tiền cho các hoạt động của công ty. Có thể nói, việc tạm ứng tiền quan trọng đối với công ty.

Tuy nhiên, mẫu văn bản đề nghị tạm ứng theo hợp đồng không có mẫu sẵn nên các doanh nghiệp gặp nhiều vướng mắc trong việ soạn thảo các loại văn bản này. Vì vây, công ty Luật Minh Gia chúng tôi cung cấp mẫu văn bản đề nghị tạm ứng hợp đồng dưới đây để bạn có thể tham khảo. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về lĩnh vực doanh nghiệp, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc liên hệ qua tổng đài 1900.6169 để được hỗ trợ tư vấn.

2. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Kính gửi : Công ty TNHH…

Họ và tên người đề nghị: Nguyễn Văn A

CMND số: 01234567890  Do Công an tỉnh B cấp ngày 01/01/2001

Hộ khẩu thường trú tại: Số 1, đường 2, quận 3, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 1, đường 2, quận 3, Thành phố Hà Nội

Đơn vị/bộ phận/dự án đang triển khai:

Đề nghị tạm ứng số tiền:……………………………………………………………………

Viết bằng chữ:………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng:……………………………………………...………………………………

Hà Nội, ngày 15/07/2015

Người đề nghị tạm ứng

 Nguyễn Văn A 

KIỂM SOÁT VÀ CHẤP THUẬN

Chấp thuận đề nghị tạm ứng theo giấy đề nghị và giao tiền tạm ứng cho người đề nghị tại thời điểm ký xác nhận theo giấy này.
Xác nhận: Đã nhận đủ số tiền…………………………………………….………………...
.....……………………………………………………………………………………………...

Trên đây là nội dung Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến Tổng đài luật sư tư vấn luật trực tuyến - 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời

Bài viết nổi bật