Tuấn Luật sư

Mẫu giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (phụ lục 6) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

   BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

 CỤC THÚ Y

DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Independence- Freedom- Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y

(Thuốc sản xuất gia công)

MARKETING AUTHORIZATION

(Contract manufacture Drug)

Số/ No:  ….

Tên sản phẩm /Name of product                    :  

Số đăng ký/Registration  number               :

Thành phần hoạt chất /Active Ingredients  : 

Công dụng /Indications  : 

Dạng bào chế /Dosage form    :

Quy cách đóng gói/Packing Size    :  

Hạn dùng /Shelf-life      :  …

Tên cơ sở đăng ký lưu hành/ Name of  Marketing Authorization Holder:

Địa chỉ /Address:

Số điện thoại /Tel.:                            Số Fax/Fax. No:

Tên cơ sở sản xuất/ Name of Manufacturer: 

Địa chỉ/Address:

Số điện thoại/Tel.:                            Số Fax/Fax. No:

Giấy chứng nhận lưu hành này có hiệu lực đến/This marketing authorisation is valid until :

                                                                        Hà Nội, ngày      tháng        năm   

                                                                          Hanoi  Date     month     year  

                  CỤC TRƯỞNG

                                                                              DIRECTOR GENERAL

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Bài viết nổi bật