Biểu mẫu Thủ tục Doanh nghiệp

 • Mẫu đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

  • 29/11/2016
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 01) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  Mẫu số 01

  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
  ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------

   

  …………., ngày ….. tháng ….. năm ……

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

  Kính gửi:- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
                   (đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)
                  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…
                   (đối với các tổ chức thuộc địa phương)

  Nhà hát (Đơn vị)…….. đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang:

  1. Tên chương trình:.................................................................................................

  2. Nội dung chương trình: .......................................................................................

  3. Thời lượng chương trình (số phút): ....................................................................

  4. Người chịu trách nhiệm chương trình: ................................................................

  5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm………… đến ngày... tháng ... năm...............

  6. Địa điểm:..............................................................................................................

  7. Chúng tôi xin cam kết:

  - Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

  - Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

  - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lưu: Văn thư

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  ---------------------------------
  Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

    Hotline: 1900.6169