Biểu mẫu Thủ tục Doanh nghiệp

 • Mẫu biên bản thỏa thuận không thành về việc trả nợ cho công ty

  • 28/11/2016
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản thỏa thuận không thành về việc trả nợ cho công ty theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ------***------

  BIÊN BẢN THỎA THUẬN KHÔNG THÀNH

   (V/v: Trả nợ Công ty …………………………..)

  Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  Theo giấy ủy quyền lập ngày… tháng …. năm 20…. giữa Ông/bà………………(Nguyên là Giám đốc Công ty TNHH…………) cho Anh …………. sinh năm 19... CMND số …. ngày cấp …/…/20… do công anh tỉnh ……. cấp.

  Căn cứ vào ý chí của các bên.

  ……., ngày …. tháng ….. năm 20…..,Chúng tôi gồm có:

  BÊN A: CÔNG TY TNHH …………………………………………..

  Mã số doanh nghiệp: ……. đăng ký lần đầu …. tháng ….. năm 20…… (Đăng ký thay đổi lần thứ ….: Ngày…. tháng …. năm 20……).

  Địa chỉ: Đường ….., phường ……….., thị xã………..., tỉnh ……….., Việt Nam.

  Điện thoại: ……………………                 Fax: …………………….

  BÊN B:……………………………………………………………...

  Địa chỉ: Xã……………., huyện……….., tỉnh………………………

  Số CMT: ……………..   ngày cấp …/…./20….. nơi cấp Công an tỉnh …..

  Cùng thống nhất ký kết biên bản thỏa thuận giải quyết công nợ giữa Công ty TNHH …………….. với Ông/bà …………………. với những điều, khoản sau:

  1. Hai bên không đạt được thỏa thuận thanh toán khoản nợ đến hạn chủa Bà Thoa. Và thống nhất giải quyết tranh chấp vụ việc tại tòa án nhân dân huyện Sông Lô.

  2. Các thỏa thuận khác:……………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………..

  3. Biên bản được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                      BÊN A                                                                      BÊN B

  ---------------------------------
  Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

    Hotline: 1900.6169