1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Biểu mẫu
 4.  › 
 5. Biểu mẫu Đất đai
 • Mẫu phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất

  • 22/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật sư tư vấn về mẫu phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất bao gồm các thông tin về tên thửa đất, đơn vị đo đạc, người sử dụng đất, tình hình sử dụng và các vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật. Nếu gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

  1. Tư vấn về vấn đề đo đạc hiện trạng thửa đất.

  Hiện nay tranh chấp đất đai diễn ra ngày càng phổ biến, nổi bật nhất là các vụ án tranh chấp về ranh giới giữa các thửa đất liền kề ngày càng gia tăng. Kéo theo đó là nhu cầu đo đạc lại đất đai và xác định lại ranh giới giữa các thửa đất liền kề để giải quyết tranh chấp ngày càng cao. Tuy nhiên thành phần hồ sơ yêu cầu đo đạc, thủ tục đo đạc, xác định lại ranh giới đất như thế nào thì không phải ai cung nắm rõ được. Nếu bạn gặp vấn đề này nhưng không có thời gian tìm hiểu quy định của pháp luật, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  1900.6169, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

  + Trình tự, thủ tục đó đạc ;

  + Nội dung đo đạc ;

  + Mẫu phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất ;

  2. Mẫu phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  ……………., ngày …… tháng ….. năm ……..

  PHIẾU XÁC NHẬN KẾT QUẢ ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG THỬA ĐẤT

  1. Thửa đất số: …………………………….; Tờ bản đồ địa chính số: .................

  2. Đo đạc theo dự án (công trình); ............................................................................

  3. Đơn vị thi công: .......................................................................................................

  4. Địa chỉ thửa đất: ......................................................................................................

  5. Diện tích: …………………………….. m2; Mục đích sử dụng đất: .................

  6. Tên người sử dụng đất: ...........................................................................................

  7. Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................

  8. Hình thức sử dụng:          chung     £      riêng     £

  9. Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất:

  - Loại giấy tờ hiện có: ……………..; Diện tích trên giấy tờ: …………….m2

  - Tình hình thay đổi ranh giới thửa đất so với khi có giấy tờ: ...............................

  .........................................................................................................................................

  10. Tình hình tranh chấp sử dụng đất: ......................................................................

  11. Sơ đồ thửa đất:

  12. Tọa độ và chiều dài cạnh thửa

  (Theo file đính kèm)

  TT

  Chiều dài
  (m)

  1 - 2

  2 - 3

  3 - 4

  5 - 1

  ……, ngày ….. tháng …. năm …
  Cán bộ đo đạc
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  ……….., ngày ….. tháng …. năm …
  Người sử dụng đất (*)
  Tôi ký tên dưới đây xác nhận các thông tin về thửa đất nêu ở Phiếu này là đúng với hiện trạng sử dụng đất
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  Ghi chú:
  (*) Người sử dụng đất kiểm tra các thông tin về thửa đất trên đây nếu phát hiện có sai sót thì báo ngay cho đơn vị đo đạc để kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung. Trường hợp không phát hiện sai sót thì ký xác nhận và nộp lại cho đơn vị đo đạc bản để lưu hồ sơ nghiệm thu (trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng Phiếu này để lấy thông tin kê khai thì được cung cấp thêm 01 bản).

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169