1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Biểu mẫu
 4.  › 
 5. Biểu mẫu Dân sự
 • Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế

  • 21/08/2020
  • Minh Anh
  • Có quy định cụ thể về mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế hay không? Văn bản khai nhận di sản cần có những nội dung cụ thể là gì? Bạn có thể tham khảo mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế của công ty Luật Minh Gia như sau:

  1. Luật sư tư vấn luật Dân sự - Thừa kế

  Thừa kế là một trong những chế định quan trọng trong quy định của pháp luật dân sự. Theo đó, khi phát sinh sự kiện thừa kế, khai nhận di sản là một trong những bước quan trọng để chuyển giao quyền sở hữu tài sản của người chết sang người thừa hưởng di sản. Trên thực tế hiện nay nhiều cá nhân, tổ chức chưa xác định được những nội dung cụ thể trong văn bản khai nhận di sản. Vì vậy, công ty Luật Minh Gia đưa ra biểu mẫu văn bản khai nhận di sản với nội cung cơ bản của người khai nhận, địa chỉ cư trú, di sản khai nhận… Biểu mẫu chỉ mang tính chất tham khảo nên trong quá trình soạn thảo nếu phát sinh vấn đề chưa rõ, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được tư vấn.

  2. Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế

  Mẫu số 59/VBN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

  Tôi là (3):

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ..............................
  ................................................................................................................................chết ngày .........../........../........... theo Giấy chứng tử số ......................................... do Uỷ ban nhân dân  ............................................................................................... cấp ngày ........./............/............. Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà ....................................................................................để lại như sau (8):

  ................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  Tôi xin cam đoan:

  - Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

  - Ngoài tôi ra, ông/bà ..................................................................................... không còn người thừa kế nào khác.

  Người nhận tài sản thừa kế
  (Ký và ghi rõ họ tên)

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169