Biểu mẫu Thủ tục về Dân sự

 • Mẫu tiến độ đào tạo lái xe ô tô các hạng

  • 27/06/2018
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu tiến độ đào tạo lái xe ô tô các hạng được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  MẪU TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN
  CƠ SỞ ĐÀO TẠO
  -----------

   

  TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG

  Số
  TT

  Khóa - lớp

  Giáo viêndạy

  Số lượng học sinh

  1 - 2011

  2 - 2011

  3 - 2011

  Số học sinh tốt nghiệp

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  51

  52

  3

  8

  10

  15

  17

  22

  24

  29

  31/1

  5/2

  7

  12

  14

  19

  21

  26

  28

  3/3


  Ví dụ

  Khóa 16

  1

  - 16B1 xe con

  Vũ Văn A

  80

  T

  T

  2

  - 16B2 xe con

  100

  Đ

  Đ

  3

  - 16C xe tải

  120

  Đ

  Đ

  Đ

  Đ

  Khóa 17

  4

  - 17B2 xe con

  120

  H

  H

  T

  T

  T

  T

  T

  Đ

  Đ

  Đ

  Đ

  5

  - 17C xe tải

  100

  H

  H

  H

  H

  H

  T

  T

  T

  T

  Đ

  Đ

  Khóa 17: Nâng hạng

  6

  - 16B2 lên C

  20

  H

  T

  Đ

  7

  - 17C lên E

  30

  H

  H

  T

  T

  T

  Đ

  Đ

  Đ

  Ghi chú: theo hàng ngang biết được độ dài thời gian đào tạo từng lớp/khóa, cộng số học sinh theo cột dọc có tổng số học sinh hiện có (lưu lượng đào tạo).

  Ký hiệu:

  H: Học lý thuyết (nếu tô màu thì tô ô xanh).

  T: Tập lái xe trong hình (nếu tô màu thì tô ô vàng).

  Đ: Tập lái xe trên đường (nếu tô màu thì tô ô vàng).

  - . : Thi tốt nghiệp (nếu tô màu thì tô ô đỏ).

  NGƯỜI LẬP
  (Ký và ghi rõ họ, tên)

  ..........., ngày …….. tháng …… năm 20…….
  THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
  (Ký tên, đóng dấu)

  -----------------------------------

  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp

    Hotline: 1900.6169