Biểu mẫu Thủ tục về Dân sự

 • Mẫu đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè

  • 20/08/2020
  • Ls Lê Văn Chức
  • Nội dung đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè bao gồm các thông tin người đăng ký, mục đích sử dụng, diện tích sử dụng và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

  1. Đơn đăng ký sử dụng tạm vỉa hè.

  Hiện nay, việc sử dụng vỉa hè, lòng đường đã trở thành thói quen, trở thành nguồn thu nhập chính của rất nhiều hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên việc sử dụng vỉa hè như thế nào mới đúng quy định của pháp luật và trường hợp nào được sử dụng vỉa hè. Thủ tục đăng ký sử dụng tạm vỉa hè là như thế nào? Nếu bạn gặp vấn đề này, cần tư vấn, hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  1900.6169, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

  + Mẫu đơn đăng ký sử dụng tạm vỉa hè ;

  + Nội dung, thông tin đơn đăng ký sử dụng tạm vỉa hè ;

  + Trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết về việc đăng ký sử dụng tạm vỉa hè ;

  2. Mẫu đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ

  Kính gửi: - Ban Chỉ huy Lực lượng TNXK tỉnh, thành phố ...;

                 - UBND phường ……………………………………..

  Tôi tên là: ……………………………………………………………………………

  Thường trú tại: ………………………………………………………………………

  Tôi sử dụng vỉa hè tạm thời tại khu vực trước nhà số ……… đường ………………

  ……………………, quận ……………………………………, tỉnh, thành phố ....

  Của ông (bà): …………………………………………………………………………

  Mục đích sử dụng: ……………………………………………………………………

  Với diện tích sử dụng: ………………………………m² (dài: ……m, rộng: ……m).

  Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi sẽ chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, trật tự công cộng, đồng thời đóng phí đầy đủ, đúng hạn.

  Thời gian sử dụng tạm thời vỉa hè là: ……………..tháng.

  Từ ngày ……. tháng ……. năm ……. đến hết ngày ……. tháng ……. năm …….

  Kính đề nghị Ban Chỉ huy Lực lượng TNXK thành phố ...., UBND phường ……………………. giải quyết.

  .... , ngày ....... tháng ....... năm ............

  Ý kiến chủ hộ phần nhà, đất bên trong            

  Người làm đơn
                                                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)  

  Xác nhận của UBND phường …………………………… 

    Hotline: 1900.6169