Trần Phương Hà

Bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bị tạm dừng hưởng trợ cấp?

Luật sư tư vấn trường hợp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, sau đó tạm dừng hưởng trợ cấp do đã tìm được việc làm mới thì khi chấm dứt hợp đồng lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa không? Nội dung tư vấn như sau

Nội dung câu hỏi: Xin chào Luật sư Minh Gia!Cảm ơn vì sự tư vấn tận tình của Quý luật sư ở câu hỏi trước của tôi.Tôi xin phép được đặt câu hỏi nhờ Quý luật sư tư vấn giúp tiếp theo như sau, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp.Tôi nghỉ công ty cũ từ tháng 3-2018, tôi bắt đầu đăng ký và hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp 2 tháng: tháng 5 và tháng 6, sau đó tôi đã thông báo có việc làm mới và nhận quyết định ngừng hưởng trợ cấp thất nghiệp vì tìm được việc làm mới và công ty mới bắt đầu đóng bảo hiểm cho tôi từ tháng 7-2018.Nay tôi muốn thôi việc tại công ty mới, vậy tôi có được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp không? P/S: Tổng thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định là 9 tháng (đã nhận 2 tháng)Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau

Theo thông tin bạn cung cấp, khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động và tháng 3/2018, bạn đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi hưởng được 2 tháng thì bạn tìm được việc làm mới nên bị tạm dừng việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, do đó bạn vẫn được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để làm căn cứ tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tới theo quy định tại Điều 53 Luật việc làm 2013. Cụ thể

"Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

..3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

..b) Tìm được việc làm;..

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần thôi việc trước, bạn đã đi làm tại công ty vào tháng 7/2017 và có tham gia bảo hiểm thất nghiệp.Do đó, hiện nay nếu bạn chấm dứt hợp đồng lao động thì vẫn có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013 như sau thì vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp

"Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết."

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Lao động- Công ty Luật Minh Gia